Sökning: "gestaltningsteorin"

Visar resultat 1 - 5 av 241 uppsatser innehållade ordet gestaltningsteorin.

 1. 1. BILDEN AV AI- FRÅN MYT TILL VERKLIGHET. En kvantitativ innehållsanalys av svenska nyhetsmediers gestaltning av artificiell intelligens

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för journalistik, medier och kommunikation

  Författare :Johann Rothoff; Ina Wikström Hellberg; [2024-03-04]
  Nyckelord :Artificiell intelligens AI ; gestaltningsteorin; emerging technologies; nyhetsmedia; aktörer; OpenAI;

  Sammanfattning : Executive summary The purpose of this study was to explore how artificial intelligence (AI) has been framed in the Swedish news media through the course of time. Although the first definition dates back to the 1950’s, AI can still be considered a rather early concept when seen as an emerging technology. LÄS MER

 2. 2. Klimatrubrikens påverkan på läsarens intresse : En kvantitativ och kvalitativ analys om vad för klimatrubriker ungdomar tenderar att lockas av

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för medier och journalistik (MJ)

  Författare :Fabian Sand Igelström; Loke Johansson; [2024]
  Nyckelord :Rubriker; klimatförändring; blandad metod; gestaltningsteorin;

  Sammanfattning : The purpose of this study was to identify what kind of climate headlines that people aged 18 to 25 think are most interesting and attractive. The theoretical framework used in the essay is framing theory and relevance theory. Framing theory is used to understand how journalists think when they form a headline. LÄS MER

 3. 3. Medias kritiserade musikgenre : En kvalitativ studie baserad på den mediala debatten kring rapkulturens relation till kriminalitet.

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för geografi, medier och kommunikation (from 2013)

  Författare :Maja Kjellberg; Linnéa Andersson; [2024]
  Nyckelord :rap; rap culture; discourse; linguistic strategies; criminality; rap; rapkultur; diskurs; språkliga strategier; kriminalitet;

  Sammanfattning : Just nu pågår det en debatt i media kring rapkulturen och dess omtalade koppling till kriminalitet. Rapartister ses ofta som influerare till gängkriminella kretsar på grund av deras låttexter som ofta handlar om mörker, knark och brott. LÄS MER

 4. 4. Hur gestaltas offer för dödligt partnervåld i media?

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för kriminologi och polisiärt arbete

  Författare :Emilia Olsson Stjernberg; [2024]
  Nyckelord :Dödligt våld; media; offer; partnervåld; våld i nära relation;

  Sammanfattning : Media kan genom sin gestaltning av offer påverka hur samhället ser på offer vilket i sin tur kan påverka människors rädsla för brott. Studier har visat att rädslan tenderar att öka när offret framställs som en vanlig person. LÄS MER

 5. 5. ECT: smärtfri procedur eller barbarisk behandling : En historisk studie om ECT i svensk media mellan 1938 och 1989

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för samhälls- och kulturvetenskap (from 2013)

  Författare :Ellie Englund; [2024]
  Nyckelord :electroconvulsive therapy; ECT; media; history; portrayal; elektrokonvulsiv terapi; ECT; media; historia; gestaltning;

  Sammanfattning : Denna uppsats har undersökt hur elektrokonvulsiv terapi (ECT) har gestaltats i de fyra svenska tidningarna Aftonbladet, Dagens Nyheter, Expressen och Svenska Dagbladet mellan åren 1938 och 1989. Detta för att analysera om medias gestaltning av ECT kan ha bidragit till stigmatiseringen av behandlingen och att behandlingen fick ett dåligt rykte under 1960- och 1970-talen och på så vis kan ha påverkat den allmänna opinionen. LÄS MER