Sökning: "gestaltningsteorin"

Visar resultat 1 - 5 av 161 uppsatser innehållade ordet gestaltningsteorin.

 1. 1. "Metoo var bara det första steget" : En kvantitativ innehållsanalys om Dagens Nyheters gestaltning av sexualbrott före och efter #metoo

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för medier och journalistik (MJ)

  Författare :Ronja Andersson; [2021]
  Nyckelord :Framing theory; me too; Dagens Nyheter; quantitative content analysis; sexual offenses; Gestaltningsteorin; me too; Dagens Nyheter; kvantitativ innehållsanalys; sexualbrott;

  Sammanfattning : The aim of this bachelor study was to examine and analyze if there were any difference in how Dagens Nyheter framed sexual crimes before and after the metoo movements peak in 2017. Framing theory was used to categorize different frames in the reporting of sexual crimes in the Swedish newspaper Dagens Nyheter. LÄS MER

 2. 2. I resterna av Chernobyl : En kvalitativ studie av serien Chernobyl och dess gestaltning av Sovjet

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för informatik och media; Uppsala universitet/Institutionen för informatik och media

  Författare :Josefin Curman; Ella Thelenius; [2021]
  Nyckelord :Chernobyl; Tjernobyl; HBO; gestaltning; Sovjet; semiotisk analys; gestaltningsteorin; Entman;

  Sammanfattning : This essay is a qualitative study on the tv series Chernobyl and examines how Soviet is portrayed through the character of Boris Shcherbina and the environment in which the series takes place. For many, the series is a first acquaintance with the nuclear accident and Soviet in the 80’s. LÄS MER

 3. 3. "Gummikulor mot demonstranter i Hongkong" : En kvalitativ textanalys om hur demonstrationerna i Hongkong 2019 gestaltades i två svenska morgontidningar.

  Kandidat-uppsats, Jönköping University/HLK, Medie- och kommunikationsvetenskap; Jönköping University/HLK, Medie- och kommunikationsvetenskap

  Författare :Isella Mäki; Karin Lehtonen; [2021]
  Nyckelord :hong kong; demonstration; protest; framing; news coverage; dagens nyheter; göteborgsposten; hongkong; demonstration; protest; gestaltning; nyhetsrapportering; dagens nyheter; göteborgsposten;

  Sammanfattning : Tidigare forskning visar att nyhetsmedia ofta gestaltar demonstrationer enligt våld och konflikt. Nyhetsrapporteringen om protester är övervägande negativ och utformas många gånger på ett sätt som hindrar demonstrationers bakgrund och budskap från att ta plats. LÄS MER

 4. 4. ALLA OFFER ÄR OSKYLDIGA OFFER - ELLER? : En kvalitativ innehållsanalys av hur brottsoffer gestaltas i media

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete; Örebro universitet/Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete; Örebro universitet/Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete

  Författare :Noor Ali; Rebecka Leth; Fanny Strömberg; [2021]
  Nyckelord :media; ideal victims; crime victims; framing; content analysis.; media; ideala offer; brottsoffer; gestaltning; innehållsanalys.;

  Sammanfattning : The aim of this essay was to examine how crime victims are portrayed in the Swedish newspapers Dagens Nyheter and Aftonbladet. Previous research has shown that the media tends to focus on the dramatic aspect of a criminal incident, and the victim is often portrayed in a positive way and the perpetrator in a negative. LÄS MER

 5. 5. Havet av sociala medier och dess inverkan på den unga väljaren : En kvalitativ studie om relationen mellan sociala medier, politik och den unga väljaren

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för statsvetenskap (ST)

  Författare :Lina Lumio; [2021]
  Nyckelord :Unga väljare; media; politik; gestaltningsteorin; medialiseringsteorin; filterbubblor;

  Sammanfattning : For the last two decades, social media has grown and became a big part of the young voters’ daily life. The access to social media also brings new opportunities for participation in politics. LÄS MER