Sökning: "gestaltningsteorin"

Visar resultat 1 - 5 av 207 uppsatser innehållade ordet gestaltningsteorin.

 1. 1. Att gestalta hållbarhetskommunikation ur ett CSR-perspektiv : En kvalitativ innehållsanalys av svenska barnklädesföretags hållbarhetsrapporter

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013)

  Författare :Orawan Johansson Sikhinaram; Martina Askebrink; [2022]
  Nyckelord :CSR; Strategic communication; Sustainability; Green advertising; Framing theory; Children’s clothing; Fast-fashion; qualitative content analysis; CSR; Strategisk kommunikation; Hållbarhet; Grön marknadsföring; Gestaltningsteorin; Barnkläder; Fast-fashion; kvalitativ innehållsanalys;

  Sammanfattning : Hållbarhetsfrågor är en ständig diskussion som på senare år har intensifierats. I och med detta kräver både lagstiftningen och samhället idag att företagen ska arbeta och redovisa sitt hållbarhetsarbete. LÄS MER

 2. 2. Vilka skillnader och likheter finns det i nyhetsrapporteringen gällande våldsbrott mot kvinnor över tid? : En kvalitativ språklig analys av nyhetsartiklar i Aftonbladet.

  Magister-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för humaniora

  Författare :Emmi Alfredsson; [2022]
  Nyckelord :våldsbrott; media; våld mot kvinnor; nyhetsrapportering; artiklar; språklig analys; framing; dagordningsteorin; gestaltningsteorin; brott;

  Sammanfattning : Tidigare forskning visar att nyhetsrapporteringar i media har en tendens att gestalta våld mot kvinnor som isolerade händelser och inte som ett utbrett problem, samtidigt som annan forskning menar på att det är ett socialt problem i nära relationer. Genom en kvalitativ språklig innehållsanalys har 30 nyhetsartiklar analyserats mellan 2007–2021 för att undersöka om det finns några skillnader eller likheter i nyhetsrapporteringen gällande våldsbrott mot kvinnor över tid. LÄS MER

 3. 3. "Vaccinvägrarna stoppar glädjen” : en kvalitativ textanalys av hur vaccinmotståndare gestaltas i nyhetsmedier

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Journalistik

  Författare :Erica Eriksson; Louise Lund; [2022]
  Nyckelord :Vaccinmotståndare; covid-19; inflammatorisk debatt; bemötande; gestaltningsteorin; kvalitativ textanalys; nyhetsrapportering; General Works;

  Sammanfattning : Syftet med denna uppsats är att studera hur vaccinmotståndare gestaltas i tidningarna Aftonbladet, Expressen, Svenska Dagbladet och Dagens Nyheter. Studien undersöker vilken tonalitet, vilka formuleringar och vilka ordval journalisterna använder för att beskriva och framställa vaccinmotståndarna. LÄS MER

 4. 4. Champions League och jämställdhet inom media : En kvantitativ och kvalitativ innehållsanalys om representation av dam- och herrfotbollen i Dagens Nyheter och Aftonbladet

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Journalistik

  Författare :Filip Barkman; Magnus Brodin; [2022]
  Nyckelord :Bildanalys; Champions League; fotboll; genus; gestaltning; kommersialiseringsteorin.;

  Sammanfattning : Studien undersöker och jämför hur Dagens Nyheter och Aftonbladet skrivit om damfotboll kontra herrfotboll, säsongerna 2015/16 och 2020/21. Utgångspunkten för studien har varit att undersöka Champions League. Studien har en kvantitativ del, en kvalitativ del och även en kortare del där intervjuer gjorts. LÄS MER

 5. 5. Mammorna och dödsvåldet : En studie på hur moderskap används som en retorisk plattform för att tala om dödsvåld i den urbana periferin

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för kultur och lärande

  Författare :Isabell Bergström; [2022]
  Nyckelord :Motherhood; rhetorical agency; framing theory; theatre; urban periphery; deadly violence; segregation; Moderskap; retoriskt handlingsutrymme; gestaltningsteorin; teater; urban periferi; dödsvåld;

  Sammanfattning : The aim of this study is to perform a rhetorical analysis of how motherhood is used as a shared platform for rhetorical agency to discuss the deadly violence that occurs in the urban periphery. The object of study is the theater play Mammorna; a drama that is based on interviews with women of a low socio-economic status that lost their sons to violence. LÄS MER