Sökning: "gestaltterapi"

Hittade 4 uppsatser innehållade ordet gestaltterapi.

 1. 1. Det som bär : en essä i samtalsform

  L2-uppsats, Stockholms konstnärliga högskola/Institutionen för film och media

  Författare :Ann Eberstein; [2021]
  Nyckelord :Teologi; tvivel; process; gestaltterapi; Arendt; Nussbaum;

  Sammanfattning : Essän handlar framför allt om tre teman, förutom själva sakfrågan om huruvida jag ska läsa till präst eller inte. Det första jag tänker på är att den har handlat om att vi alla är berättelser och att även Bibeln är berättelser och att det finns lika många ingångar att läsa dessa texter som det finns vinklar att närma sig vad en människa är. LÄS MER

 2. 2. Människoblivandet i psykoterapi. : Vad är det för skillnad som gör skillnad?

  Magister-uppsats, Umeå universitet/Pedagogiska institutionen

  Författare :Amit Sen; [2020]
  Nyckelord :emergens; gestaltterapi; klientperspektiv; mötesögonblick;

  Sammanfattning : Syftet med detta arbete var undersöka vad det är ”för skillnad som gör skillnad” i psykoterapi. Intresset riktades mot ett specifikt ögonblick i den psykoterapeutiska praktiken, det så kallade mötesögonblicket. Arbetet tog avstamp i den forskning som presenteras av The Boston ChangeProcess Study Group (BCPSG). LÄS MER

 3. 3. Scenisk vitalitet. En relationell ingång i skådespelarkonsten

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Högskolan för scen och musik

  Författare :Johan Svensson; [2019-06-07]
  Nyckelord :Teater; Scenkonst; Skådespeleri; Skådespelarmetod; Skådespelarkonst; Vitalitet; Relation; Relationell; Gestaltterapi; Medveten närvaro; Sårbarhet; Kontakt; Samspel;

  Sammanfattning : I mitt masterprojekt har jag undersökt hur jag som skådespelare med olika strategier aktivt kansträva efter en bärande livskraft i mitt sceniska arbete, en scenisk vitalitet. Med en stark betoningpå det relationella i skådespelarkonsten utgår jag från element såsom medveten närvaro, sårbarhet och emotionellt risktagande. LÄS MER

 4. 4. Olika former av handledning

  Kandidat-uppsats, Malmö högskola/Lärarutbildningen (LUT)

  Författare :Annica Gahlin; Lena Gredahl - Eriksson; [2007]
  Nyckelord :Handledning; Handledningsmodeller i förskola skola; Handledningens strategier; Handledningens möjligheter och hinder;

  Sammanfattning : Vi vill genom denna studie belysa några specialpedagogers handledning. Vi har träffat respondenterna och detta är deras skildring av sin handledning. Utifrån vad de säger har vi försiktigt tolkat det de sagt för att få en bild av den handledning de bedriver. LÄS MER