Sökning: "gester"

Visar resultat 16 - 20 av 244 uppsatser innehållade ordet gester.

 1. 16. Läromedelsanalys inom matematik årskurs 6 : En empirisk studie med grund i det socialsemiotiska multimodala perspektivet

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för matematik (MA); Linnéuniversitetet/Institutionen för matematik (MA); Linnéuniversitetet/Institutionen för matematik (MA)

  Författare :Rebecca Ward; Sofie Theorin; Victoria Åstrand; [2020]
  Nyckelord :Matematik; problemlösning; inlärning; utbildning; textproblem; multimodalitet; multimodal analys;

  Sammanfattning : Studien fokuserar på problemlösning inom matematik. Studien åskådliggör tillgängligheten av olika modaliteter i problemlösningsuppgifter inom två läromedel för årskurs 6. LÄS MER

 2. 17. Hand gestures as a trigger for system initialisation

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Teknik och samhälle

  Författare :Jason Tan; Jake O'Donnell; [2020]
  Nyckelord :intent; trigger; system; initialisation; hand; gesture; computer; vision; intent-trigger; single-shot; detector; human-computer; interaction;

  Sammanfattning : Biometriska lösningar för åtkomstkontroll är ett blomstrande koncept. Precise Biometrics är ett företag som fokuserar på just biometriska lösningar relaterade till åtkomstkontroll. YOUNiQ är en produkt som fokuserar på ansiktsigenkänning. LÄS MER

 3. 18. Med fingrar, haka, läpp och tår – resultatet av räknandet jag får : En kvalitativ studie av elevers handgester när de löser aritmetikuppgifter

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Jönköping University/Högskolan för lärande och kommunikation

  Författare :Ellen Klingberg; [2020]
  Nyckelord :embodied cognition; gestures; finger counting; arithmetic; mathematics; embodied cognition; gester; aritmetik; fingerräkning; matematik;

  Sammanfattning : Studiens syfte är att beskriva hur elever i de lägre åldrarna använder handgester när de löser aritmetikuppgifter. Den teoretiska utgångspunkten i studien är embodied cognition, där det centrala i teorin är att vi lär oss genom kroppen. LÄS MER

 4. 19. Tals additiva del-helhetsrelationer : En litteraturstudie om elevers förståelse av tals additiva del-helhetsrelationer

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Jönköping University/Högskolan för lärande och kommunikation; Jönköping University/Högskolan för lärande och kommunikation

  Författare :Caroline Stern; Sophie Texén; [2020]
  Nyckelord :aritmetik; del-helhet; del-helhetsrelationer; additiva; addition och subtraktion;

  Sammanfattning : Aritmetik är den del inom matematiken som behandlar räknande och innefattar tals egenskaper och hur räknesätten fungerar och kan sättas i relation till varandra, däribland räknesätten addition och subtraktion. Förståelsen av tals egenskaper benämns vanligtvis som taluppfattning vilket innefattar olika aspekter av tal såsom bland annat tals del-helhetsrelationer. LÄS MER

 5. 20. Icke-verbal kommunikation- "Det sker omedvetet, men jag vet att jag gör det"

  Magister-uppsats, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Johannes Holmström; Martin Samuelsson; [2020]
  Nyckelord :Gester; Icke.verbal kommunikation; kroppsspråk; Nonverbal communication; Paralingvistik; Personligt avstånd;

  Sammanfattning : Syftet med detta examensarbete är att synliggöra hur den icke-verbala kommunikationen ser ut hos lärare i ämnet idrott och hälsa i idrottsundervisningen. I arbetet undersöks också hur idrottslärarna själva upplever att de använder sig av den icke-verbala kommunikationen i undervisningen. LÄS MER