Sökning: "gester"

Visar resultat 21 - 25 av 206 uppsatser innehållade ordet gester.

 1. 21. Där takteringen slutar börjar dirigeringen : - Kroppsspråket som musikaliskt uttrycksmedel

  Master-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för konst, kommunikation och lärande

  Författare :Niclas Blixt; [2018]
  Nyckelord :Conducting; Bodylanguage; Non-verbal communication; Dirigering; Kroppsspråk; Icke-verbal kommunikation;

  Sammanfattning : The conductor's body is the primary and most effective tool of communication - it is through the individual repertoire of non-verbal gestures that the conductor shows the artistic expression. The basic features of the music, tempo, rubato, dynamics, phrasing, articulation and sound are displayed by the hands. LÄS MER

 2. 22. Språkinlärningsinteraktion

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Pia Eriksson; [2018]
  Nyckelord :Klassrumsobservation; Språkinlärning; Språkinteraktion; Språklig sårbarhet; Språkstörning;

  Sammanfattning : Sammanfattning/Abstract Eriksson, Pia (2018). Språkinlärningsinteraktion. Speciallärarprogrammet, Institutionen för skolutveckling och ledarskap, Lärande och samhälle, Malmö universitet, 90 hp. LÄS MER

 3. 23. Hej? Hejdå? Eller vad menar du? : En kvalitativ studie om hur gester och kroppsspråk kan standardiseras för att skapa trovärdiga Non Player Characters

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Medieteknik

  Författare :Kimberly Rickle; [2018]
  Nyckelord :NPC; Non Player Characters; Kroppsspråk; Gester;

  Sammanfattning : The study is aimed to map the gestures of Non Player Characters to make it easier for developers in the future to find fitting gestures for their characters to make sure they retain their believability. By making a survey with open questions and animations of the different gestures, the respondents were asked what they thought the characters in the animation wanted to convey. LÄS MER

 4. 24. Förskolechefers erfarenheter av att leda arbetet med språkutveckling hos flerspråkiga barn : En intervjustudie med fem förskolechefer

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Gävle/Avdelningen för utbildningsvetenskap

  Författare :Lina Bergström; [2018]
  Nyckelord :flerspråkighet; förskola; förskolechefer; modersmålsstöd; språkfrämjande arbetssätt; språkutveckling;

  Sammanfattning : I den svenska förskolan finns idag många barn som använder sig av fler språk än svenska för att kommunicera. I förskolans uppdrag ingår att stödja flerspråkiga barns utveckling i både modersmål och i svenska. LÄS MER

 5. 25. Användning av bilder och modaliteter under högläsning i årskurs 1–3

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för svenska språket (SV)

  Författare :Sanna G. Wikström; [2018]
  Nyckelord :Reading aloud; pictures; picture book; interactivity; visual knowledge; modalities; multimodality; voice; gestures; body language; Högläsning; bilder; bilderbok; interaktivitet; visuell kunskap; modaliteter; multimodalitet; röst; gester; kroppsspråk;

  Sammanfattning : Studiens syfte är att studera lärares högläsningspraktik i årskurs 1–3 med fokus på användningen av bilder och andra modaliteter. Genom att observera sex lärare under deras högläsningstillfällen studeras hur de ger elever förutsättningar att utveckla olika kunskaper och förmågor. LÄS MER