Sökning: "gewriye"

Hittade 1 uppsats innehållade ordet gewriye.

  1. 1. Automatisering av kvalitetsinspektion vid storskalig fordonsproduktion : En fallstudie vid Scania CV

    Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle

    Författare :Kristian Gewriye; [2020]
    Nyckelord :automatisk visuell inspektion; automation; fordonsindustrin;

    Sammanfattning : Graden av automation inom industrin ökar ständigt, inom fordonstillverkning fasas allt fler produktionsnära personal ut till förmån för automatiska system och robotar. På Scanias hyttfabrik i Oskarshamn är stora delar av produktionen automatiserad och det söks ständigt efter nya möjligheter till effektivisering via automation. LÄS MER