Sökning: "giddens institutionell reflexivitet"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden giddens institutionell reflexivitet.

 1. 1. Ett barnfritt livsval : en studie om frivilit barnlösa

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för ekonomi, samhälle och teknik; Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd

  Författare :Petra Lind; Cecilia Nordqvist; [2015]
  Nyckelord :Frivillig barnlöshet; barnfri; grundad teori; childless by choice;

  Sammanfattning : Syftet med vår studie är att undersöka frivilligt barnlösa i en svensk kontext. Med grundad teori som metod har vi satt fokus på individernas egna upplevelser kring livsvalet. Tidigare forskning har främst fokuserat på heterosexuella kvinnor samt frågor som handlar om val kontra omständigheter kring beslutet att inte skaffa barn. LÄS MER

 2. 2. Skönlitteratur och den inre konversationen - en nyckel till det mest väsentliga

  C-uppsats,

  Författare :Petra Svensson; [2008-02-22]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Uppsatsen utgår från ett litteratursociologiskt perspektiv, där speglingsteorin är en viktig del. Speglingsteorin innebär att man betraktar litteraturen som en spegling av samhället. Klassiska verk används till exempel som sociohistoriska källor till andra samhällen och epoker. LÄS MER