Sökning: "gig ekonomin"

Visar resultat 1 - 5 av 9 uppsatser innehållade orden gig ekonomin.

 1. 1. Inget riktigt jobb – En studie över arbete och kontrollmekanismer inom fyra svenska gig-företag

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Sociologiska institutionen; Lunds universitet/Sociologi

  Författare :Filippa Lundh; [2020]
  Nyckelord :Gig-ekonomi; flexibilitet; arbetsmarknad; styr- och kontrollmekanismer; Social Sciences;

  Sammanfattning : På bara några få år har en mängd gig-företag etablerat sig på den svenska arbetsmarknaden. Gig-ekonomin består av företag som förmedlar arbete mellan privatpersoner genom digital infrastruktur där gig-företagen fungerar som en utomstående part och avsäger sig rollen som arbetsgivare. LÄS MER

 2. 2. Upplevelser och klassmedvetande inom prekariatet : En intervjustudie med leveranspersoner inom gig-ekonomin

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Sociologiska institutionen; Stockholms universitet/Sociologiska institutionen

  Författare :Johan Dahlbom; Eden Reta; [2020]
  Nyckelord :gig-ekonomi; klassmedvetande; flexibilitet; Foodora; ekonomisk otrygghet;

  Sammanfattning : Arbetsmarknaden är i ständig förändring. Som ett resultat av globalisering, digitalisering och nya kommunikationsvägar har det vuxit fram nya fenomen på arbetsmarknaden, bland annat gig-ekonomin. Fenomenet kan beskrivas som ett sätt att organisera och effektivisera arbete genom digital teknik. LÄS MER

 3. 3. Håller den svenska modellen i gig-ekonomin? - En diskussion om giggarnas plats i den kollektiva arbetsrätten

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Clara Klingspor; [2020]
  Nyckelord :Arbetsrätt; konkurrensrätt; arbetstagarbegreppet; gig-ekonomi; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Ett växande antal företag har etablerats med affärsidén att genom en app vara en förmedlande mellanhand mellan tjänsteutövare och kunder. Affärsidéen är en del av gig-ekonomin och idag är uttryck som ”ta en Uber” och ”beställa Foodora” en del av det allmänna språkbruket. LÄS MER

 4. 4. Min chef är en app - en diskussion om arbetstagar- och arbetsgivarbegreppet i gig-ekonomin

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Josefine Nyberg Mannerfelt; [2019]
  Nyckelord :Arbetsrätt; Arbetstagarbegreppet; Arbetsgivarbegreppet; Arbetsgivaransvar; Gig-ekonomi; Law and Political Science;

  Sammanfattning : The rise of the gig economy in the Swedish labour market has lead to several legal questions concerning labour law. This essay aims to discuss one of these questions, namely how the traditional concepts of employee and employer are holding up in the gig economy. LÄS MER

 5. 5. Är coliving en framtida väg för fastighetsbolag

  Kandidat-uppsats, KTH/Fastigheter och byggande; KTH/Fastigheter och byggande

  Författare :Lucas Sjölund Jurado; Jacob Bergström; [2019]
  Nyckelord :Coliving; Housing shortage; Sharing economy; Coliving; bostadsbrist; delningsekonomi;

  Sammanfattning : En gemensam nämnare för samtliga storstäder världen över är att boendekostnad som andel avdisponibelinkomst ökar drastiskt. Urbaniseringen har resulterat i en kraftigt ökad efterfrågan påbostäder, en utveckling som väntas accelerera kommande decennier. LÄS MER