Sökning: "gig-ekonomi"

Visar resultat 1 - 5 av 7 uppsatser innehållade ordet gig-ekonomi.

 1. 1. Plattformsekonomin och dess förutsättningar- en kvalitativ studie om samverkan mellan arbetsmarknadens parter inom plattformekonomin

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet / Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap

  Författare :Emma Thelin; [2019-10-18]
  Nyckelord :plattformsekonomi; gig-ekonomi; partssamverkan;

  Sammanfattning : Syftet med uppsatsen är att förklara vilka förutsättningar plattformsekonomier skapar för samverkan mellan arbetsmarknadens parter. Uppsatsen behandlar de upplevelser som parterna själva beskriver kring förutsättningar att bedriva samverkan inom plattformsekonomin. LÄS MER

 2. 2. Min chef är en app - en diskussion om arbetstagar- och arbetsgivarbegreppet i gig-ekonomin

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Josefine Nyberg Mannerfelt; [2019]
  Nyckelord :Arbetsrätt; Arbetstagarbegreppet; Arbetsgivarbegreppet; Arbetsgivaransvar; Gig-ekonomi; Law and Political Science;

  Sammanfattning : The rise of the gig economy in the Swedish labour market has lead to several legal questions concerning labour law. This essay aims to discuss one of these questions, namely how the traditional concepts of employee and employer are holding up in the gig economy. LÄS MER

 3. 3. Motivation in the Gig Economy : A Case Study of Gig Workers in the IT and Business Consulting Industry

  Master-uppsats, KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM); KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM)

  Författare :Kristin Karlsson; Johan Wranne; [2019]
  Nyckelord :Gig economy; gig worker; motivation; consulting; IT; Business; entrepreneurial motivation; Gig-ekonomi; giggare; motivation; konsultverksamhet; IT; Business; entreprenöriell motivation;

  Sammanfattning : The number of self-employed has been rising and it is estimated that 20–30% of the working-age population in the EU-15 and the U.S. is involved in some form of independent work. This growth is driven by technological advancements, changing work values and an overall need to adapt to a high-change environment. LÄS MER

 4. 4. Egenanställning inom gig-ekonomi : Olika aspekter kring det självständiga arbetet

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/HLK, Medie- och kommunikationsvetenskap; Högskolan i Jönköping/HLK, Medie- och kommunikationsvetenskap

  Författare :Paula Marchis; Mahafarid Masomeh Jamatipour; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Problemformulering: Behovet av att förklara vad som motiverar individer till att arbeta inom egenanställning i förhållande till den gig-ekonomiska arbetsmarknaden. Syfte: Syftet med denna studie är att förklara vad som motiverar individen till att arbeta som egenanställd inom den växande gig-ekonomiska arbetsmarknaden. LÄS MER

 5. 5. Nyckeln till frihet och framgång : En grundad teori om frilansande specialisters arbetsform

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd; Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd

  Författare :Habil Kamrudin; Niklas Hensner; [2019]
  Nyckelord :Freelancers; Experts; Gig Economy; Sustainability; Self-employed; Frilansare; Specialister; Gig-ekonomi; Hållbarhet; Enmansföretagare;

  Sammanfattning : Syfte och frågeställningar: Syftet med studien var att undersöka och erhålla kunskap kring hur frilansande specialister upplever deras arbetsform och vilka effekter arbetsformen medför för individen, sett utifrån ett hållbarhetsperspektiv. Studiens frågeställningar var: ”vilka effekter, i form av möjligheter respektive hinder, medför arbetsformen för frilansande specialister?” och ”vilka drivkrafter motiverar individen att frilansa?”   Material och metoder: I studien användes metoden klassisk grundad teori, vilket är en fullständig metod för hela uppsatsen. LÄS MER