Sökning: "gina johansson"

Visar resultat 1 - 5 av 6 uppsatser innehållade orden gina johansson.

 1. 1. Closing the Loop : Integrating Circularity within the Fashion Industry's Post-Retail Activities

  Kandidat-uppsats, Jönköping University/HLK, Globala studier

  Författare :Amina Johansson; Rebecka Stubb; [2021]
  Nyckelord :Environmental sustainability; fashion industry; circularity; post-retail; H M; Lindex; Gina Tricot; Miljömässig hållbarhet; modeindustrin; cirkularitet; post-retail; H M; Lindex; Gina Tricot;

  Sammanfattning : The fashion industry has historically been seen as synonymous with many unsustainable practices, such as overproduction, pollution, and mass-consumption. Today, many fashion brands are putting more attention to sustainability and are engaging in activities aimed at making the industry more environmentally friendly. LÄS MER

 2. 2. #regram - en netnografisk studie av de svenska klädkedjorna Gina Tricots, H&Ms och KappAhls konton på Instagram

  Kandidat-uppsats, Malmö högskola/Fakulteten för teknik och samhälle (TS)

  Författare :Jasmine Johansson; [2017]
  Nyckelord :Instagram; Regram; Sociala medier; Marknadsföring; Netnografi; Reaktioner; Innehåll; Tillgänglighet; Ambassadörer; Svenska klädkedjor; Gina Tricot; H M; KappAhl;

  Sammanfattning : Sociala medier tillsammans med Instagram tar mer och mer plats i dagens samhälle och företag ställer sig ständigt frågan hur de bör marknadsföra sig där. Denna studie undersöker den uppkommande strategin regram, vilket innebär en återupprepning av en redan publicerad bild på Instagram. LÄS MER

 3. 3. Kundmötet: Ur kundens synvinkel

  M1-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för teknik och samhälle; Högskolan i Skövde/Institutionen för teknik och samhälle; Högskolan i Skövde/Institutionen för teknik och samhälle

  Författare :Sandra Arvidsson; Emma Andersson; Frida Johansson; [2013]
  Nyckelord :Kundmötet; hur vill kunden bli bemött; klädbutik; kundens synvinkel; skillnad beroende på butikens prisklass;

  Sammanfattning : Kundservice är en viktig faktor i dagens samhälle och har blivit ett sätt att särskilja sig från sina konkurrenter på marknaden. Personalens bemötande har en stor betydelse för om kundens upplevelse av besöket är positivt eller negativt. LÄS MER

 4. 4. Communication as a CROSS-CULTURAL challenge for international management; a case study of Gina Tricot

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/Internationella Handelshögskolan; Högskolan i Jönköping/Internationella Handelshögskolan; Högskolan i Jönköping/Internationella Handelshögskolan

  Författare :Frida Mordenfeld; Sandra Johansson; Pamela Hinojosa Giron; [2012]
  Nyckelord :Communication Effectiveness; Cross-cultural communication; Culture; Fast-fashion; Gina Tricot; Globalisation; International Business relationships; International Management; Performance Effectiveness;

  Sammanfattning : Cross-cultural communication challenges arise for managers in international corporations on a daily basis, and in order to evaluate why these challenges occur we conducted a case study in collaboration with the fast-fashion corporation Gina Tricot. Our work challenges the influential theory that cultural proximity leads to less miscommunication within the business environment. LÄS MER

 5. 5. Extern marknadskommunikation : Uppfattas företagets budskap rätt av målgruppen?

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Institutionen Handels- och IT-högskolan; Högskolan i Borås/Institutionen Handels- och IT-högskolan

  Författare :Susanne Johansson; Emelie Smedelindh; [2010]
  Nyckelord :kanal; marknadskommunikation; budskap; målgrupp; annons;

  Sammanfattning : En ekonomisk utveckling har skett på marknaden under de senaste åren där människan gått från att endast köpa det nödvändigaste till att idag köpa mer än vad som behövs. Samtidigt massproduceras produkter till att det blir ett överskott på marknaden, vilket leder till låga priser och större konkurrans där olika medel används. LÄS MER