Sökning: "gina tricot tillväxt"

Hittade 3 uppsatser innehållade orden gina tricot tillväxt.

 1. 1. Sociala medier som ett nytt verktyg : En netnografisk studie om hur svenska företag använder digitala plattformar idag

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper; Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper

  Författare :Sara Hussein; Reem Al-Falahi; [2016]
  Nyckelord :Web 2.0; social media; platforms’; interaction; Facebook; Twitter; Instagram; Swedish companies; Web 2.0; sociala medier; plattformar; interaktion; Facebook; Twitter; Instagram; svenska företag;

  Sammanfattning : Nya tekniker som Web 2.0 har med en tvåvägskommunikation utvecklat förutsättningarna på Internet som i sin tur bidragit till sociala medier som Facebook, Twitter och Instagram. Denna tillväxt har ändrat marknadsföring från att rikta sig mot ”rätt” kunder till att skapa en relation med sina kunder. LÄS MER

 2. 2. Den proffesisonella kedjans väg till snabb tillväxt

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Kalmar/Handelshögskolan BBS; Högskolan i Kalmar/Handelshögskolan BBS

  Författare :Hetal Kubavat; Azra Mehmedovic; [2009]
  Nyckelord :tillväxtkedjor;

  Sammanfattning : Vi analyserar den professionella butikskedjan och studerar kedjornas faktorer bakom tillväxt. Kedjor är inte typiska tillväxtföretag och har därför speciella egenskaper; inköp, organisation och distribution ser annorlunda ut i kedjornas verksamhet än i traditionella tillväxtföretag. LÄS MER

 3. 3. Hur Tillväxt får till det med Lärande - En fallstudie av Gina Tricot

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Jennie Börjesson; Felicia Kron; Isabelle Luc; [2008]
  Nyckelord :lärande organisation; tillväxt; benchmarking; konkurrensfördel; förbättring; Management of enterprises; Företagsledning; management; Business and Economics;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att undersöka hur ett tillväxtföretag kan fortsätta att växa och samtidigt vara en lärande organisation. Hur kan konkurrensutsatta tillväxtföretag hitta former för lärande för att finna bestående konkurrensfördelar, och vilka uttrycksformer tar sig detta i organisationer? Kan man hitta ett lämpligt verktyg för att strukturera lärandet i organisationen samt vilka fördelar kan åtnjutas av att vara en lärande organisation? Undersökningen utgår från en kvalitativ metod och utgörs av en fallstudie av Gina Tricot som uppfyller kriterierna för studien genom att de befinner sig i en tillväxtfas samt att de verkar i en konkurrensutsatt bransch. LÄS MER