Sökning: "girls group"

Visar resultat 1 - 5 av 496 uppsatser innehållade orden girls group.

 1. 1. “OM DU VILL UPPLEVA ÄKTA KÄRLEK & FÅ DITT HJÄRTA KROSSAT” - En tematisk innehållsanalys av den svenska BookTok-gemenskapen på det sociala mediet TikTok

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för journalistik, medier och kommunikation

  Författare :Louise Lindquist; Alva Lundmark; Tuva Rosén; [2023-03-10]
  Nyckelord :Sociala medier; TikTok; BookTok; Bokgemenskap; Läsaridentitet; Bokläsning; Performativity Theory; Social Worlds;

  Sammanfattning : Executive summary Today Swedish youth are increasingly spending more time on social media meanwhile the degree of book reading is decreasing. This development has led to negative consequences like inferior performance amongst Swedish students. LÄS MER

 2. 2. Gym, en obekväm plats? : En kvalitativ studie om gränssnitt kan förbättra kvinnors upplevelse av gym.

  Kandidat-uppsats, Mälardalens universitet/Akademin för innovation, design och teknik

  Författare :Sabina Lööf; [2023]
  Nyckelord :Gym; women; user-centered design; experiences; interaction design.; Gym; kvinnor; användarcentrerad design; upplevelser; interaktionsdesign.;

  Sammanfattning : Gym har historiskt sett vart något som setts som manligt och varit till för bara män, men nu har även kvinnor tagit plats på ytan. Gym är fortfarande mansdominerat och det går att se en uppdelning hur kvinnor och män använder gymmets yta, där männen brer ut sig runt de fria vikterna och kvinnorna håller sig oftast till gruppass eller maskiner. LÄS MER

 3. 3. Ledarskapsstilar hos kvinnliga idrottsledare : En kvalitativ intervjustudie ur ett ledarskapsperspektiv

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Institutionen för kultur och samhälle

  Författare :Josefin Büki; [2023]
  Nyckelord :Leadership; leadership styles; gender equality; stereotypes; sports; coaches; leaders; female leaders; Ledarskap; ledarskapsstilar; jämställdhet; stereotyper; idrott; tränare; ledare; kvinnliga ledare;

  Sammanfattning : Syfte: Syftet med uppsatsen är att undersöka och förstå vilka ledarskapsstilar som kvinnor använder sig utav i kvinno- och mansdominerande idrotter. Teori: I teorin beskrivs det situationsanpassade ledarskapet, den auktoritära-, demokratiska-,transaktionella-, transformativa-, autentiska-, karismatiska-, och byråkratiska ledarskapsstilen. LÄS MER

 4. 4. “We have to speak one language to stop FGM“ : Inside and outside perspectives on challenges and strategies related to the elimination of Female Genital Mutilation/Cutting within the Maasai in the Northern central part of in Tanzania

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Anna Bergman; Stina Olausson; [2023]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Female Genital Mutilation/Cutting (FGM/C) is a universal concern, with more than 200 million girls and women alive today who have undergone the practice primarily concentrated in Africa. The Maasai, a semi-nomadic ethnic group inhabiting the Northern Central part of Tanzania, have the highest rate of FGM/C in the whole country. LÄS MER

 5. 5. Learning a foreign language in the outdoors : Perceptions of foreign language anxiety and foreign language enjoyment of primary students and teachers when learning English in an outdoor setting

  Magister-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för beteendevetenskap och lärande

  Författare :Alba Besora Morlans; [2023]
  Nyckelord :Outdoor Education; Foreign Language Learning; Foreign Language Anxiety; Foreign Language Enjoyment; Outdoor Language Learning;

  Sammanfattning : The aim of this study is to explore how outdoor education (OE) can influence foreign language anxiety (FLA) and foreign language enjoyment (FLE) when primary students are learning English as a foreign language (EFL). The design was a pre-post intervention study with two experimental groups of 3rd graders of a Catalan state school that participated in an outdoor English session. LÄS MER