Sökning: "gitarrlärare"

Visar resultat 1 - 5 av 22 uppsatser innehållade ordet gitarrlärare.

 1. 1. Engagemang och material i elgitarrundervisning : En undersökning av elgitarrlärares upplevelse av engagemang i relation till undervisningsmaterial

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Kungl. Musikhögskolan/Institutionen för musik, pedagogik och samhälle; Kungl. Musikhögskolan/Institutionen för musik, pedagogik och samhälle

  Författare :Sebastian Nylin; Viktor Hoas; [2019]
  Nyckelord :Engagemang; gitarrlärare; grundad teori; lektionsmaterial; kvalitativ forskningsintervju; digitala verktyg; individualisering;

  Sammanfattning : I detta arbete undersöks det hur sex stycken elgitarrlärare på estetiskt gymnasium jobbar med engagemang i förhållande till lektionsmaterial. Syftet är att få kunskap om hur gitarrlärare på gymnasiet arbetar med lektionsmaterial för att stimulera elevens engagemang. LÄS MER

 2. 2. Klang, form, struktur eller funktion? : En kvalitativ studie i hur gitarrlärare och gitarrelever ser på ackordundervisning på elgitarr.

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Kungl. Musikhögskolan/Institutionen för musik, pedagogik och samhälle

  Författare :Johannes Kvarnbrink; [2019]
  Nyckelord :electric guitar; chords; guitar chords; CAGED; drop 2; chord scales; guitar education.; Elgitarr; ackord; gitarrackord; CAGED; drop 2; chord scales; elgitarrmetodik.;

  Sammanfattning : The purpose of this study was to investigate how a small selection of guitar teachers go about to teach chords on electric guitar, as well as how a small selection of guitar students have experienced the phenomena during their studies. To answer the research questions, two experienced guitar teacher and two guitar students were subjects to qualitative interviews. LÄS MER

 3. 3. Kollegialt lärande för instrumentallärare : en studie om Learning study som modell för utveckling av kollegialt lärande i musik- och kulturskola

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Kungl. Musikhögskolan/Institutionen för musik, pedagogik och samhälle

  Författare :Jon Mannikoff; [2018]
  Nyckelord :collegial learning; learning study; instrument teacher; Community School of Arts; guitar teaching; skills development; kollegialt lärande; learning study; instrumentallärare; kulturskola; gitarrundervisning; fortbildning; kompetensutveckling;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie har varit att undersöka på vilket sätt Learning study kan fungera som modell för att utveckla kollegialt lärande och bidra till utbyte av erfarenheter mellan lärare i kommunal musik- och kulturskola. För att undersöka detta har ett arbetslag bestående av fyra gitarrlärare vid en kommunal musikskola fått genomföra en gemensam Learning study, med författaren som handledare. LÄS MER

 4. 4. Bör vi flippa gitarrlektionen? En intervjustudie i flipped classrooms potential för gitarrundervisning

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Musikhögskolan i Malmö

  Författare :Carl Wictorin; [2018]
  Nyckelord :gitarrlärare; flipped classroom; läromedel; videor; musikpedagogik; utbildningsvetenskap; guitar teacher; teaching materials; videos; music education; educational science; Performing Arts; Social Sciences;

  Sammanfattning : Studiens syfte är att titta på de potentiella för- och nackdelarna med att använda flipped classroom som metod i gitarrundervisning. Vidare så ämnar den identifiera ett antal riktlinjer för hur videomaterial skulle kunna utformas för den här typen av gitarrundervisning. LÄS MER

 5. 5. Så ni spelar jazz  : Lärares perspektiv om jazz i gitarrundervisningen

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för musik och bild (MB)

  Författare :Karl Dotzek; [2018]
  Nyckelord :Jazz; Gitarrundervisning; Genrer; Övning;

  Sammanfattning : Syftet med den här studien var att få en överblick om hur gitarrlärare undervisar jazz på estetiska programmet med inriktning musik. Detta är en kvalitativ studie där tre gitarrlärare från södra Sverige intervjuades för att få fram det empiriska materialet. LÄS MER