Sökning: "gitarrundervisning"

Visar resultat 1 - 5 av 20 uppsatser innehållade ordet gitarrundervisning.

 1. 1. Kontrollerade gitarrlärare : Hur de förhåller sig till styrdokument och kunskapskrav på gymnasieskolans estetiska program

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Kungl. Musikhögskolan/Institutionen för musik, pedagogik och samhälle

  Författare :Thom Gisslén; [2019]
  Nyckelord :Gitarr; gitarrundervisning; musikpedagogik; kvalitativ intervju; hermeneutik; styrdokument; kursplan; kunskapskrav; läroplan;

  Sammanfattning : Detta arbete handlar om att få en förståelse för hur gitarrlärare på gymnasiet förhåller sig till styrdokument och kunskapskrav samt vad de anser skillnaden är mellan den aktuella och den tidigare läroplanen. Arbetet börjar med att presentera en historisk översikt av de tre senaste läroplansreformerna för gymnasieskolan i Sverige, deras påverkan på musiklärare och internationell forskning kring musikundervisning. LÄS MER

 2. 2. Webbaserade gitarrlektioner : Hur används olika semiotiska resurser i en webbaserad lektion för att skapa mening för mottagaren?

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Kungl. Musikhögskolan/Institutionen för musik, pedagogik och samhälle

  Författare :Martin Vidlund; [2018]
  Nyckelord :Design; multimodalitet; semiotiska resurser; gitarrundervisning; videolektioner; digitala resurser;

  Sammanfattning : Studiens syfte var att undersöka och analysera vilka aspekter man behöver förhålla sig till vid webbaserade videolektioner. Som föremål för mina observationer har jag tittat på tre stycken gitarrlektioner från olika webbplatser. LÄS MER

 3. 3. Kollegialt lärande för instrumentallärare : en studie om Learning study som modell för utveckling av kollegialt lärande i musik- och kulturskola

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Kungl. Musikhögskolan/Institutionen för musik, pedagogik och samhälle

  Författare :Jon Mannikoff; [2018]
  Nyckelord :collegial learning; learning study; instrument teacher; Community School of Arts; guitar teaching; skills development; kollegialt lärande; learning study; instrumentallärare; kulturskola; gitarrundervisning; fortbildning; kompetensutveckling;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie har varit att undersöka på vilket sätt Learning study kan fungera som modell för att utveckla kollegialt lärande och bidra till utbyte av erfarenheter mellan lärare i kommunal musik- och kulturskola. För att undersöka detta har ett arbetslag bestående av fyra gitarrlärare vid en kommunal musikskola fått genomföra en gemensam Learning study, med författaren som handledare. LÄS MER

 4. 4. Bör vi flippa gitarrlektionen? En intervjustudie i flipped classrooms potential för gitarrundervisning

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Musikhögskolan i Malmö

  Författare :Carl Wictorin; [2018]
  Nyckelord :gitarrlärare; flipped classroom; läromedel; videor; musikpedagogik; utbildningsvetenskap; guitar teacher; teaching materials; videos; music education; educational science; Performing Arts; Social Sciences;

  Sammanfattning : Studiens syfte är att titta på de potentiella för- och nackdelarna med att använda flipped classroom som metod i gitarrundervisning. Vidare så ämnar den identifiera ett antal riktlinjer för hur videomaterial skulle kunna utformas för den här typen av gitarrundervisning. LÄS MER

 5. 5. Så ni spelar jazz  : Lärares perspektiv om jazz i gitarrundervisningen

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för musik och bild (MB)

  Författare :Karl Dotzek; [2018]
  Nyckelord :Jazz; Gitarrundervisning; Genrer; Övning;

  Sammanfattning : Syftet med den här studien var att få en överblick om hur gitarrlärare undervisar jazz på estetiska programmet med inriktning musik. Detta är en kvalitativ studie där tre gitarrlärare från södra Sverige intervjuades för att få fram det empiriska materialet. LÄS MER