Sökning: "github"

Visar resultat 1 - 5 av 67 uppsatser innehållade ordet github.

 1. 1. LjudMAP: A Visualization Tool for Exploring Audio Collections with Real-Time Concatenative Synthesis Capabilities

  Master-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Victor Hansjons Vegeborn; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : This thesis presents the software tool “LjudMAP," which fuses techniques of music informatics and unsupervised machine learning methods to assist in the exploration of audio collections. LjudMAP builds on concepts of the software tool, "Temporally Disassembled Audio," which was developed to enable fast browsing of recorded speech material. LÄS MER

 2. 2. Semantic Scene Segmentation using RGB-D & LRF fusion

  Master-uppsats, Högskolan i Halmstad/CAISR Centrum för tillämpade intelligenta system (IS-lab)

  Författare :Harald Lilja; [2020]
  Nyckelord :RGB-D; LiDAR; CNN; deep multimodal fusion; robotics; autonomous vehicles;

  Sammanfattning : In the field of robotics and autonomous vehicles, the use of RGB-D data and LiDAR sensors is a popular practice for applications such as SLAM[14], object classification[19] and scene understanding[5]. This thesis explores the problem of semantic segmentation using deep multimodal fusion of LRF and depth data. LÄS MER

 3. 3. Mycroft : En webbapplikation för filtrering av övervakningsvideor

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap

  Författare :Mattias Beming; Stefan Brynielsson; Felicia Flod; Kalle Johansson; Rasmus Löfgren; Erik Sellén; Alfred Sporre; Tobias Wang; [2020]
  Nyckelord :NFC; Scrum; web application; React; Redux; Webpack; Django; Django REST; Python; Github; Bootstrap; Travis CI; Remote work; NFC; Scrum; webbapplikation; React; Redux; Webpack; Django; Python; Travis CI; Bootstrap; Django REST; GitHub; distansarbete;

  Sammanfattning : Rapporten belyser arbetet kring det kandidatarbete som utfördes av åtta studenter i kursen TDDD96 - Kandidatprojekt i programvaruutveckling på Linköpings universitet undervårterminen 2020. Uppgiften som utfördes var att utveckla en webbapplikation för att filtrera övervakningsvideor för Polismyndigheten. LÄS MER

 4. 4. Progressiva Webbapplikationer : Val av JavaScript-ramverk vid implementation med speciellt fokus på Angular och Vue.js

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Handelshögskolan (from 2013)

  Författare :Villiam Rådström; [2020]
  Nyckelord :JavaScript; PWA; Progressiv webbapplikation; Ramverk; Angular; Vue.js;

  Sammanfattning : JavaScript har under de senaste sju åren varit det mest populära programmeringsspråket. JavaScript har ständigt utvecklats, så har även webben. Detta har lett till att det är möjligt att utveckla webbsidor som liknar riktiga mobilapplikationer, även kallat progressiva webbapplikationer. LÄS MER

 5. 5. Negativa attityder och misslyckade Open Source- projekt: En attitydanalys av commit-meddelanden i digitala förvaringsplatser som prediktor för misslyckade Open Source-projekt

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för informatik

  Författare :Erik Berggren; Axel Ungewitter; [2020]
  Nyckelord :projektmisslyckande; Open Source-projekt; attityder; digitala förvaringsplatser; repository; Git; Social Sciences; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : I föreliggande studie utformades en modell utifrån hypotesen att negativa attityder i commit- meddelanden predicerar misslyckande i Open Source-projekt. Denna modell testades kvantitativt med ett bekvämlighetsurval av digitalt förvarade projekt eller så kallad repositories (n = 990) på GitHub. LÄS MER