Sökning: "gittan och gråvargarna"

Hittade 5 uppsatser innehållade orden gittan och gråvargarna.

 1. 1. Blyga barn i barnlitteratur : En analys ur ett genusperspektiv av två skilda tider

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Karlstads universitet/Institutionen för språk, litteratur och interkultur (from 2013)

  Författare :Alexandra Harju; [2019]
  Nyckelord :Children s literature; analysis; shyness; gender; stereotype; identity; gender norm; norm criticism; Barnlitteratur; barnlitteraturanalys; blyghet; genus; genusstereotyp; genusnorm; identitet; normkritik;

  Sammanfattning : The purpose of the study is to examine how the shy child is portrayed in four children's books. Vem ska trösta Knyttet? and Det osynliga barnet from the 1960s and also Snäll and Gittan och gråvargarna from the 2000s. The analysis is based on a gender perspective where the epochs are significant. LÄS MER

 2. 2. Har du glömt att skogen är din vän? : en studie av hur skogen framställs i två svenska barnböcker

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Författare :Sabina Mukka; [2017]
  Nyckelord :barn; barnböcker; natur; relation; skog;

  Sammanfattning : Vi blir påverkade av vad vi läser och upplever, och studier visar att hur vår relation till natur ser ut grundläggs tidigt i livet. I den här uppsatsen undersöks hur skogen framställs i illustrationerna från svenska barnböcker. Att se om det finns något samband i hur kontakten med skogen är och har varit i Sverige. LÄS MER

 3. 3. Genuskonstruktioner i två bilderböcker : En analys av Pija Lindenbaums Gittan och gråvargarna och Gittan gömmer bort sig

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

  Författare :Linnéa Svensson; [2015]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 4. Låtsaskompisar         : Bilderboksanalys av låtsaskompisar i bilderböckerna Gittan och gråvargarna och Milla mitt-i-natten

  Magister-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

  Författare :Ulrika Nielsen; [2015]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. Den skenbara normbrytaren : - En studie av genuskonstruktion i fyra svenska bilderböcker för barn

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Sektionen för lärarutbildning (LUT)

  Författare :Elisabeth Larsson; [2012]
  Nyckelord :Genus; bilderbok; Pija Lindenbaum; barnlitteraturanalys; litteraturvetenskap; könsmönster; könsroller; genuskontrakt; genuskonstruktion;

  Sammanfattning : Abstract Elisabeth Larsson Den skenbara normbrytaren – en studie av fyra svenska bilderböcker UV5002 Ht 2011 I förskolans uppdrag ingår att motverka stereotypa genusnormer, vilket även innefattar att oreflekteratpresentera sådana via litteratur skriven för barn. Genom att uppmärksamma barnlitteratur somskapare och upprätthållare av genusstereotyper och genusnormer kan detta medvetandegöras ochdärmed bemötas. LÄS MER