Sökning: "glömska"

Visar resultat 1 - 5 av 84 uppsatser innehållade ordet glömska.

 1. 1. Minne, teknik och död. Teknikfilosofiska läsningar av Jacques Roubauds Quelque chose noir (1986) och W. G. Sebalds Austerlitz (2001)

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för litteratur, idéhistoria och religion

  Författare :Isak Gimbergsson; [2021-02-26]
  Nyckelord :Jacques Roubaud; W. G. Sebald; teknologi; teknik; minne; glömska; Jacques Derrida; närvarometafysik; självnärvaro; supplement; différance; temporalitet; Friedrich Kittler; mnemotekniker; psykisk apparat; icke-psykisk apparat;

  Sammanfattning : This paper examines the works Quelque chose noir (1986) by Jacques Roubaud and Austerlitz (2001) by W. G. Sebald through the lens of philosophy of technology. LÄS MER

 2. 2. Post-NPM i en svensk kontext : Tillitsbaserad styrning och ledning

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO)

  Författare :Mathilda Henningsson; Alisa Klokic; [2021]
  Nyckelord :Tillitsbaserad styrning; offentlig sektor; Tillitsdelegationen; post-NPM; reformvågor;

  Sammanfattning : Inledning: New Public Management (NPM) har varit ett aktuellt ämne sedan 90-talet och det råder delade meningar kring NPMs status. Vissa menar att NPM leverkvar medan andra hävdar att NPM har dött ut. LÄS MER

 3. 3. Lusten att minnas : Om det övergivna och det fula

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för kulturvetenskaper (KV)

  Författare :Bex Bodén; [2021]
  Nyckelord :tjernobyl; pripyat; unesco; världsarv;

  Sammanfattning : När man talar om Tjernobyl och Pripyat idag hänvisar man inte bara till platsen, men också till händelsen. Händelsen som den 26e april 1986 kom att ödelägga en hel stad; reaktor 4 i Tjernobyl kärnkraftverk exploderar och sprider mängder med radioaktivitet i området. LÄS MER

 4. 4. Tekniska hjälpmedel inom demensvården : En beskrivande litteraturstudie om sjuksköterskors erfarenheter av tekniska hjälpmedel inom demensvården

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för vårdvetenskap

  Författare :Lisa Andersson; [2020]
  Nyckelord :assistive technology; dementia; experiences; nursing care; demens; erfarenheter; omvårdnad; tekniska hjälpmedel;

  Sammanfattning : Bakgrund: Diagnosen demens förekommer världen över och i framtiden förutses antalet drabbade stiga i takt med att livslängden ökar. Demens är en diagnos som innefattar olika symptom. Symptom uppkommer i samband med sjukdomar eller skador i olika delar av hjärnan och den drabbade kan uppleva problem med att hantera sin tillvaro. LÄS MER

 5. 5. Följsamhet av läkemedel bland äldre människor

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för kemi och biomedicin (KOB)

  Författare :Josefine Hörström; [2020]
  Nyckelord :medical adherence; COPD; Följsamhet; äldre människor; hypertoni; depression;

  Sammanfattning : Följsamhet är när patienten följer den angivna ordinationen. En bra följsamhet är ofta avgörande för en bra behandling och är kopplad till en lägre dödlighet. En dålig följsamhet ökar risken att drabbas av sjukdom och ökar hälsovårdskostnader. I utvecklade länder är följsamheten 50 %. LÄS MER