Sökning: "glaciär"

Visar resultat 1 - 5 av 27 uppsatser innehållade ordet glaciär.

 1. 1. Mass Balance of the High-Arctic Glacier Nordenskiöldbreen, Svalbard, in a Changing Climate

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Luft-, vatten och landskapslära

  Författare :Maja Gustavsson; [2019]
  Nyckelord :Mass balance; glacier; Nordenskiöldbreen; climate change; Massbalans; glaciär; Nordenskiöldbreen; klimatförändringar;

  Sammanfattning : Melting glaciers are the major contributor to sea level rise. Glaciers are sensitive indicators of climate change and current experience strong developments in a rapidly warming Arctic environment. LÄS MER

 2. 2. Cold Surface Layer Dynamics of Storglaciären, Northern Sweden 2009-2019

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för geovetenskaper

  Författare :Shunan Feng; [2019]
  Nyckelord :Storglaciären; cold surface layer; cold-temperate transition surface; polythermal glacier; Storglaciären; kallt ytskikt; kall-tempererad is; polyterrmal glaciär;

  Sammanfattning : Storglaciären is a sub-Arctic polythermal glacier in northern Sweden. Twenty years' monitoring of thecold surface layer found that it has lost one third of its total volume of cold ice with an average thinningrate of 0.80 ± 0.24 m·a-1 for the period of 1989-2009. LÄS MER

 3. 3. The Ability of Regional Climate Models to Simulate Weather Conditions on Nordenskiöldbreen, Svalbard

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Luft-, vatten och landskapslära; Uppsala universitet/Luft-, vatten och landskapslära

  Författare :Malin Andersson; Erica Erikson; [2018]
  Nyckelord :Regional climate models; automatic weather station; glacier; Svalbard; Regionala klimatmodeller; automatisk väderstation; glaciär; Svalbard;

  Sammanfattning : In this project, we analyse the ability of two regional climate models to simulate meteorological conditions on Nordenskiöldbreen, a glacier in Svalbard. To do so, regional climate model output is compared with in situ measurements from an automatic weather station. LÄS MER

 4. 4. Thermodynamics of the Subsurface of Glaciers with Insights from Lomonosovfonna Ice Field at Svalbard

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Luft-, vatten och landskapslära; Uppsala universitet/Luft-, vatten och landskapslära

  Författare :Enise Shala; Caroline Svanholm; [2018]
  Nyckelord :temperature; glacier; refreezing; thermal conductivity; simulation; temperatur; glaciär; återfrysning; värmeledningsförmåga; simulering;

  Sammanfattning : Glaciers are important components of the Earth's environment and are mainly found in polar and high elevation areas. They are crucial for understanding the past, ongoing and upcoming environmental changes, relevant for fresh water supply, logistical and recreational purposes. LÄS MER

 5. 5. Grön klimatanpassning i fysisk planering : förslag till åtta gröna strategier för Mariestads klimatanpassningsplan

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Författare :Mona Nilsson; [2018]
  Nyckelord :fysisk planering; grön klimatanpassning; långsiktig hållbarhet; grönstruktur; ekosystemtjänster;

  Sammanfattning : Just nu pågår en global uppvärmning. Forskning visar att det sker globala förändringar i klimatet till följd av de ökade koldioxidutsläpp som människan varit orsak till under 1900-talet. Globalt märks temperaturförändringarna tydligt genom stigande havsnivåer och minskningar av glaciär- och inlandsisar (Naturvårdsverket, 2016a). LÄS MER