Sökning: "glass ceiling"

Visar resultat 1 - 5 av 96 uppsatser innehållade orden glass ceiling.

 1. 1. Kvinnor i mansdominerade organisationer - Kvinnors möjligheter samt hinder att ta sig till ledande positioner

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap; Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

  Författare :Frida Kvarnström; Amanda Tallavaara Lind; [2020]
  Nyckelord :Organizational structure; leadership; glass ceiling; gender; homosociality and;

  Sammanfattning : Despite a decreased gender segregation in the labor market, the difference between women and men's opportunities to reach managerial positions remains. Men tend to claim higher positions in the hierarchy, which results in difficulties for women to reach managerial positions in maledominated organizations. LÄS MER

 2. 2. ”VI MÅSTE LEVERERA PÅ MYCKET HÖGRE NIVÅ FÖR ATT ACCEPTERAS” - En studie om kvinnliga chefers förutsättningar i kvinnodominerad respektive mansdominerad kontext

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet / / Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap

  Författare :Josefine Böös; Susanna Malm; [2019-08-29]
  Nyckelord :kvinnligt ledarskap; könade organisationer; homosocialitet;

  Sammanfattning : Sweden is often presented as a role model for other countries regarding democracy and gender equality. However, a horizontal division between the sexes regarding the orientation of education and hence the choice of work, which in turn means that the labor market is severely divided into sexes, is depicted. LÄS MER

 3. 3. Det kan alltid bli bättre! : En kvalitativ studie om kvinnliga anställda i en mansdominerad bransch

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper; Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper

  Författare :Smedro Younan; Chris Müller; [2019]
  Nyckelord :organizational culture; equality; glass ceiling; discrimination; male-dominated industry; woman; organisationskultur; jämställdhet; glastak; diskriminering; mansdominerad bransch; kvinnor;

  Sammanfattning : Statistik visar att kvinnor befinner sig i en tydlig minoritet inom byggbranschen som ofta associeras med män vilket den manliga dominansen även bekräftar. Dock leder detta ofta till en diskussion om jämställdheten inom branschen. LÄS MER

 4. 4. Challenges experienced by female executive managers with children - A study of work-life balance, glass ceiling and gender gap within management in Sweden

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Amalia Larsson Hurtig; Kertu-Kadi Kikas; [2019]
  Nyckelord :Leadership; Management; Gender Gap; Glass Ceiling; Work-Life Balance; Executive Women; Networks; Diversity; Sweden; Business and Economics;

  Sammanfattning : Academic research has tried to explain the challenges women in executive positions face in connection to work-life balance, glass ceiling and the gender gap in management. However, these previous studies have been made mainly quantitatively. Therefore, this study aims to go beyond the numbers by using a qualitative research approach. LÄS MER

 5. 5. The diffusion of Gender Policy in Accounting firms : the role of company structure and size

  Magister-uppsats, Karlstads universitet/Handelshögskolan (from 2013); Karlstads universitet/Handelshögskolan (from 2013)

  Författare :Rami Alfaysal; Emma Andersson; [2019]
  Nyckelord :Diversity; gender equality; Glass ceiling; Audit; Accounting; career; Big Four;

  Sammanfattning : Women have a few managerial positions compared to men in audit and accounting firms. It said that large companies have intentions to increase the number of women accountants in managerial positions. LÄS MER