Sökning: "glesbygd"

Visar resultat 1 - 5 av 155 uppsatser innehållade ordet glesbygd.

 1. 1. Att ta beslut för varusamordning i glesbygd : Intervjustudie mot svenska glesbygdsområden

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO)

  Författare :Alexander Andersson; Johan Vitéz; [2022]
  Nyckelord :: Samordnade varutransporter; Glesbygdslogistik; Hållbara transporter; Beslutsmodeller; Beslutsteori; Kostnadsbesparingar; Beslutskriterier;

  Sammanfattning : Bakgrund: För att Sverige ska kunna nå sina uppsatta klimatmål innan år 2030, behövs stora förändringar ske i hur vi skickar och transporterar vårt gods. Idag står Sveriges vägtrafik för 90% av de koldioxidutsläpp som sker av alla inrikes transporter. LÄS MER

 2. 2. Sjuksköterskestudenters attityd till arbete på glesbygd : En kvantitativ undersökning avattityder, värderingar och incitament

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Sociologiska institutionen

  Författare :William Hallin; Lina Grandberg; [2022]
  Nyckelord :Rural; recruitment; retaining employees; basic human values; nurses.;

  Sammanfattning : Det senaste hundrafemtio åren har inflyttningen till städer och tätbebyggda områden ökat markant och genererat en glesbygd med väldigt liten befolkningsmängd. Detta har medfört försämrad samhällsservice med långa avstånd och försämrad kvalitet inom hälso- och sjukvård. LÄS MER

 3. 3. Att ta beslut för varusamordning mot glesbygd : Intervjustudie mot svenska glesbygdsområden

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO)

  Författare :Johan Vitéz; Alexander Andersson; [2022]
  Nyckelord :: Coordinated freight transports; Rural logistics; Sustainable logistics; Decision model; Supply chain management; Cost savings; decision theory; decision criteria’s; : Samordnade varutransporter; Glesbygdslogistik; Hållbara transporter; Beslutsmodeller; Beslutsteori; Kostnadsbesparingar; Beslutskriterier;

  Sammanfattning : Background: To reach the global goals of 2030, changes need to be maderegarding how decision makers decide to freight their goods. In Sweden,road traffic is held accountable for 90% of the carbon dioxide emissions. LÄS MER

 4. 4. Implementering av välfärdsteknologi i södra Lapplands mycket glesa landsbygdskommuner

  M1-uppsats, Umeå universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Maria Granberg; [2022]
  Nyckelord :implementation; welfare technological solutions; rural; digitization; implementering; välfärdsteknologiska lösningar; glesbygd; digitalisering;

  Sammanfattning : The purpose of this study is to explore if and how welfare technological solutions areimplemented and used within different healthcare professions in southern Lapland. Also,does the use of welfare technological solutions contribute to achieving the goals of theprimary care reform a good and close health care [in Swedish God och nära vård]? Whatprerequisites do different healthcare professions have to implement welfare technology, interms of their understanding, ability and willingness?This is a qualitative study based upon interviews done with nine healthcare professionalsworking in municipalities located in the sparsely populated areas of southern Lapland. LÄS MER

 5. 5. Akut omhändertagande av traumapatienter i glesbygd- Sjuksköterskans erfarenheter

  Master-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för omvårdnad

  Författare :Anna Westin; [2022]
  Nyckelord :Emergency care; trauma; rural areas; nurse; nursing; experiences; qualitative; Akut omhändertagande; trauma; glesbygd; sjuksköterska; omvårdnad; erfarenheter; kvalitativ;

  Sammanfattning : Bakgrund: Globalt sett är trauma en av de ledande orsakerna till dödlighet. I Sverige är trauma den vanligaste dödsorsaken bland unga människor i åldern 15-44 år. Dödlighet på grund av trauma är högre i glesbygden och utgör en utmaning för jämlik och kvalitetssäker traumavård. LÄS MER