Sökning: "glidning"

Visar resultat 1 - 5 av 47 uppsatser innehållade ordet glidning.

 1. 1. Lastkapacitet hos murar byggdamed C3Cblocksystem® -Explosionslaster

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för byggteknik (BY)

  Författare :Linus Nimb; Stina Jonsson; [2022]
  Nyckelord :explosion load; protective walls; concrete; Eurocode 2; MSB; C3C; explosionslast; skyddsmur; betong; Eurocode 2; MSB; C3C; splitterverkan; hållfasthet; skjuvning; dymlingsverkan; glidning; stjälpning; markbärighet; utböjning;

  Sammanfattning : Under den senaste tiden har det upplevts en större oro i omvärlden och fred är inte längreen självklarhet i Europa. Människor är oroliga för den eskalerande situationen i Europaoch det har skapat ett osäkert säkerhetspolitiskt läge i världen. LÄS MER

 2. 2. Finita elementsimuleringar för Norvik hamn

  Master-uppsats, KTH/Hållbara byggnader

  Författare :Mauritz Djursén; [2022]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Norvik hamn är en nybyggd ro-ro- och containerhamn placerad på de bästa läget i Östersjön. Norvikhamn ligger endast några kilometer från Nynäshamn och med hjälp av korta infarter och effektivatransportförbindelser ger den direkt tillgång till hela stockholmsområdet. Hamnen är utrustad med enså kallad markstensbeläggning. LÄS MER

 3. 3. Lastkapacitet hos murar byggda med C3C blocksystem -översvämningslaster

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för byggteknik (BY); Linnéuniversitetet/Institutionen för byggteknik (BY)

  Författare :Johan Blomberg; Alfred Sörgårn; [2021]
  Nyckelord :flood; c3c; capacity; concrete; concrete blocks; exceptional loads; eurocode; floating debris; water load; overturning; sliding; friction; översvämning; c3c; kapacitet; betong; betongblock; exceptionella laster; eurokod; drivgods; vattenlast; stjälpning; glidning; friktion;

  Sammanfattning : Floods are the natural disaster that causes the most deaths and economic damage in the world. Sweden has been relatively spared from casualties in connection with floods, but the material damage is significant. In the future, larger and more frequent floods are expected. LÄS MER

 4. 4. Framtagning av beräkningsverktyg förgravitationsfundament : Ett arbete baserat på parametrisk design

  Kandidat-uppsats, Mittuniversitetet/Institutionen för naturvetenskap

  Författare :Hanna Öster; Agnes Nyberg; [2021]
  Nyckelord :Parametric design; gravitational foundation; Grasshopper; Parametrisk design; gravitationsfundament; Grasshopper;

  Sammanfattning : I detta kandidatexamensarbete framställdes ettberäkningsverktyg för ett gravitationsfundament. Ettgravitationsfundament förankrar vindkraftverk i jordoch utnyttjar sin egentyngd för att hålla sig på plats.Syftet med arbetet var att ta fram ett beräkningsverktygsom senare kan användas vid optimering. LÄS MER

 5. 5. Flight Safety from a Reality-based Systems Approach

  Master-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete

  Författare :Tomas Johansson; [2021]
  Nyckelord :Flight safety; systems safety; qualitative interview; inductive thematic analysis; Flygsäkerhet; systemsäkerhet; kvalitativ intervju; induktiv tematisk analys;

  Sammanfattning : Traditionella metoder för Safety Management har bidragit till en exceptionellt hög flygsäkerhet. Händelser inom flygindustrin och ökande systemkomplexitet har dock aktualiserat att systemteori kan ge kompletterande perspektiv och bidra till flygsäkerhet. LÄS MER