Sökning: "global handel"

Visar resultat 1 - 5 av 126 uppsatser innehållade orden global handel.

 1. 1. Green Turn : En grönare returprocess för e-handeln

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi; Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

  Författare :Emina Coric; Linda Thuong; [2019]
  Nyckelord :Sustainability; E-commerce; Returns; Consumer behaviour; Reverse logistics; Hållbarhet; E-handel; Retur; Kundbeteende; Omvänd logistik;

  Sammanfattning : Returer är nödvändiga för att kunder ska kunna känna sig trygga med sitt köp, särskilt när det gäller modehandeln då kunderna inte kan se och prova produkten före inköpet. För att göra kunderna mer benägna att beställa kläder på nätet har det blivit en standard för modeföretag att erbjuda generösa returpolicys för sina kunder. LÄS MER

 2. 2. Konsumentattityder : En kvantitativ studie om två olika generationers attityd mot E-handeln

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi; Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

  Författare :Olivia Andersson; Linnea Jonsson; [2019]
  Nyckelord :consumer behavior; physical store; E-commerce; safety; service; user-friendliness; konsumentbeteende; fysisk handel; E-handel; trygghet; service; användarvänlighet;

  Sammanfattning : Den snabba tekniska utvecklingen som har skett under de senaste två årtionden har lett till nya innovativa möjligheter för dagens konsumenter. Idag är inköpen inte längre begränsad till öppettider eller till besök i fysiska butiker och en stor del av kläderna som konsumeras köps via E-handelsföretag. LÄS MER

 3. 3. Nyckeltalsanalys mellan IFRS och US GAAP : En kvantitativ studie av dubbelnoterade läkemedelsföretag

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för handel och företagande; Högskolan i Skövde/Institutionen för handel och företagande

  Författare :Alexander Bernhard; Gustavsson Simon; [2019]
  Nyckelord :IFRS; Läkemedelsföretag; Nyckeltal; Redovisning; US GAAP;

  Sammanfattning : Ekonomin blir allt mer global och redovisningsinformation analyseras av olika investerare över hela världen. Informationen som jämförs behöver vara jämförbar med varandra för att ge rättvisande vägledning i ett beslutsfattande. LÄS MER

 4. 4. Integration of sustainable management in retail : A case study of The Lobby - AMF Fastigheter

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Institutionen för geovetenskaper; Uppsala universitet/Institutionen för geovetenskaper

  Författare :Torun Axelius; Josefine Hellström; [2019]
  Nyckelord :Corporate social responsibility; environmental management system; e-commerce; Företags samhällsansvar; miljöledningssystem; livscykelanalys; e-handel;

  Sammanfattning : The increasing environmental problems have today become global and changes are dras-tically needed in all levels of society. Customers’ buying behaviour can play a big partand it is possible to both contribute to a more sustainable world and add economic valueto a business, but new sustainable business models are needed. LÄS MER

 5. 5. Effekter av den svenska skatten på kemikalier i viss elektronik

  Master-uppsats, Lunds universitet/Miljövetenskaplig utbildning

  Författare :Peter Kristoffersson; [2019]
  Nyckelord :Elektronik; skatt; kemikalier; Earth and Environmental Sciences;

  Sammanfattning : 3AbstractThis study primarily aims at identifying whether the Swedish excise tax on certain electronic products have had an effect regarding the chemical content of such products since its implementation in mid-2017. The tax is meant to reduce the presence of dangerous flame retardants in the affected products, that otherwise risk harming the public or the environment. LÄS MER