Sökning: "global satellite data"

Visar resultat 1 - 5 av 100 uppsatser innehållade orden global satellite data.

 1. 1. Global satellite data as proxies for urbanization in flood prone areas

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för geovetenskaper

  Författare :Florian van Schaik; [2018]
  Nyckelord :flood exposure; global satellite data; urbanization; remote sensing; sustainable development;

  Sammanfattning : Delta regions are typically characterized by their high population density, low elevation, and risk of flooding. Long term planning and preparation is needed to mitigate the adverse effects of floods. LÄS MER

 2. 2. Detaljmätning med terrester fotogrammetri : Med smartphone, bildrover och multistation

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Samhällsbyggnad, GIS; Högskolan i Gävle/Samhällsbyggnad, GIS

  Författare :Johannes Nyström; Hampus Tholander; [2018]
  Nyckelord :Terrester fotogrammetri; Detaljmätning; Trimble V10 Imaging Rover; Trimble SX10; iPhone 7;

  Sammanfattning : Detaljmätning genomförs främst genom traditionella metoder, d.v.s. mätning med Global Navigation Satellite System (GNSS) eller totalstationsmätning. LÄS MER

 3. 3. Use of Satellite Data for Prediction of Weather Impact on EO-Systems

  Master-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för fysik, kemi och biologi

  Författare :Cecilia Gullström; [2018]
  Nyckelord :EO-systems; Aerosols; Extinction coefficient; Satellite data; CALIPSO; EO-system; Aerosoler; Extinktionskoefficient; Satellitdata; CALIPSO;

  Sammanfattning : To predict the performance of an electro-optical sensor system (EO-system) requires taking the weather situation into consideration. The possibility to use weather data from satellites instead of ground – and flight stations has been investigated. LÄS MER

 4. 4. Assessing edge pixel classification and growing stock volume estimation in forest stands using a machine learning algorithm and Sentinel-2 data

  Master-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för naturgeografi och ekosystemvetenskap

  Författare :Enzo Zerega; [2018]
  Nyckelord :Physical Geography; Ecosystem Analysis; Random Forest; remote sensing; accuracy assessment; land cover classification; training stage; multi-temporal; edge areas; Earth and Environmental Sciences; Science General;

  Sammanfattning : Sustainable forest management requires accurate and up-to-date baseline data regarding forest structural parameters and the definition of forest stand units. A crucial component in stand characterization is the identification of tree species and to correctly define the stand boundaries. LÄS MER

 5. 5. The road to food security : evaluating and improving open-access road data in Tanzania with satellite imagery

  Master-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för naturgeografi och ekosystemvetenskap

  Författare :Corey Nicholas Ragosnig; [2018]
  Nyckelord :Physical Geography and Ecosystem Analysis; Human Geography; Remote Sensing; Road Extraction; Food Security; Open-Access Data; Earth and Environmental Sciences;

  Sammanfattning : Metoderna som används för att göra den globala livsmedelsförsörjningen tryggare har bytt fokus från själva produktionen av jordbruksgrödor till att öka människors tillgänglighet till marknader. Analyser visar att det finns ett samband mellan inkomst, avlägsenhet, och hur stor andel av god jordbruksmark faktiskt används för jordbruk. LÄS MER