Sökning: "global supply chain"

Visar resultat 1 - 5 av 285 uppsatser innehållade orden global supply chain.

 1. 1. Corporate Social Responsibility - ansvar under frihet - En utredande uppsats om multinationella företags ansvar för och i den globala leverantörskedjan

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för handelsrätt

  Författare :Ellinor Månsson; Nilla Torstensson; [2020]
  Nyckelord :Företags sociala ansvar; mjuk reglering; leverantörskedja; uppförandekoder; hållbarhetsrapportering; multinationella företag Corporate social responsibility; global supply chain; soft law; codes of conduct; sustainability report; multinational enterprises; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Multinationella företag har, på grund av den ökade globaliseringen, i allt större utsträckning börjat etablera komplexa leverantörskedjor vilka inte sällan sträcker sig över olika världsdelar. Produktionen förläggs framförallt i utvecklingsländer där efterlevnaden av arbetsrättsliga standarder många gånger är bristfällig. LÄS MER

 2. 2. Klimatresiliens för lagerbladsolja, en analys av industrin för lagerbladsolja i Samväldet Dominica

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Miljö- och energisystem

  Författare :Moa Rosén; [2020]
  Nyckelord :Bay; Bay Oil; Bay Rum; Pimenta racemosa; Essential Oil; Dominica; Commonwealth of Dominica; Caribbean; Climate Change; Extreme Weather; Hurricane; Hurricane Maria; Tropical Storm Erika; Artisanal Distilleries; Steam Distillation; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Samväldet Dominica är en liten önation i de Små Antillerna i Västindien. Denna studie analyserar och sammanställer konsekvenser som de senaste stormarna och orkanerna haft på den lokalt traditionella industrin för lagerbladsolja. LÄS MER

 3. 3. The true costs of internationally purchasing of energy storage systems in the Electromobility sector - A case study of Volvo Trucks battery supply chain

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Graduate School

  Författare :Fadi Alrejal; Kristóf Rákosi; [2019-08-08]
  Nyckelord :Total cost of ownership; International purchasing; Global supply chain; Electromobility; Energy storage systems batteries ; “Make or buy” decisions;

  Sammanfattning : MSc in International Business and Trade.... LÄS MER

 4. 4. Industry 4.0 as a Tool for Improvement in a Global Food-Supply-Chain : A Study on how Industry 4.0 can be Implemented in a Global Bakery Group

  Master-uppsats, KTH/Industriell produktion

  Författare :Amanda Lindahl; [2019]
  Nyckelord :Industry 4.0; food industry; culture; industry transformation; global; FMCG; Industri 4.0; livsmedelsindustri; företagskultur; industriell transformation; globalt företag; bageri;

  Sammanfattning : Industry 4.0 is at the moment one of the most talked-about topics amongst industry companies. Management teams of discuss the area as something they want to implement, but since it is an ongoing industrial revolution it cannot be implemented straight away. This study is looking into the subject of Industry 4. LÄS MER

 5. 5. Adaptation of Shipment Consolidation and Distribution Network Design to Omni-channel Retailing

  Master-uppsats, Lunds universitet/Teknisk logistik

  Författare :Johan Deniz; Martin Månsson; [2019]
  Nyckelord :Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Title: Adaptation of shipment consolidation and distribution network design to omni-channel retailing Authors: Johan Deniz, Martin Månsson Supervisor: Joakim Kembro, Department of Industrial Management and Logistics, Faculty of Engineering, Lund University Problem description: Global retailers tend to have complex distribution networks. A part of the complexity stems from trade-offs in deciding which distribution mode to choose when transporting goods from the suppliers to the customers. LÄS MER