Sökning: "globala målen för hållbar utveckling"

Visar resultat 1 - 5 av 117 uppsatser innehållade orden globala målen för hållbar utveckling.

 1. 1. Hur arbetar lärare med hållbar utveckling? En studie om hur mellanstadielärare implementerar hållbar utveckling i geografi.

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för didaktik och pedagogisk profession

  Författare :Therese Berntsson; [2022-02-03]
  Nyckelord :Hållbar utveckling; geografi; mellanstadiet; skola;

  Sammanfattning : Idag är hållbar utveckling ett allmänt känt begrepp som används i både forskningen, samhällsdebatten och i skolans läroplan. Även om hållbar utveckling är allmänt känt är begreppet problematiskt. Problematiken utgår från att definitionen ger en bred, men vag förståelse om begreppet. LÄS MER

 2. 2. Drivkrafter och hinder för en omställning från naturgas till biogas inom tillverkande industri i sydvästra Sverige

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för företagande, innovation och hållbarhet

  Författare :Mathias Ljungberg; Adrian Kaczmarek; [2022]
  Nyckelord :Biogas; naturgas; omställning; industrier; drivkrafter; hinder;

  Sammanfattning : Jorden befinner sig under stress till följd av mänskliga aktiviteter. För att uppnå en hållbar utveckling inom alla sektorer, och minska påfrestningen på planeten, har världen gjort framsteg inom internationella politiken för att skydda miljön. LÄS MER

 3. 3. Ledarskapets roll i implementering av hållbarhetsmål : En studie inom svenska regioner

  Magister-uppsats, Karlstads universitet/Handelshögskolan (from 2013)

  Författare :Alexandra Hidegren; Lina Hammarstrand; [2022]
  Nyckelord :Hållbar utveckling; ledarskap; regioner; Agenda 2030;

  Sammanfattning : Hållbar utveckling är en viktig process för människors välbefinnande, både nu och i framtiden. FN har tagit fram 17 globala hållbarhetsmål, Agenda 2030, som syftar till att utrota fattigdom, etablera socioekonomisk integration och skydda miljön. En viktig pusselbit i att nå målen är ledarskap. LÄS MER

 4. 4. Det som krävs för att Lunds Klimatallians ska kunna utveckla sina medlemmars hållbarhetsarbete

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Miljövetenskaplig utbildning

  Författare :Matilda Langreiter; [2022]
  Nyckelord :climate adaptation; climate mitigation; sustainability transitions; municipality; local networks; cross-sector collaboration; voluntary adjustment; communication; information needs; Earth and Environmental Sciences;

  Sammanfattning : Lund's Climate Alliance was initiated 2010 by the municipality of Lund, in southern Sweden, to support local climate adaptation and mitigation efforts. The purpose of this paper is to investigate what each member of Lund's Climate Alliance believes will be necessary to realize sustainability goals particular to their organization in the future. LÄS MER

 5. 5. Spårning av vägsalt och vattenlösliga  föroreningar med CVES och EM  prospektering

  Kandidat-uppsats, KTH/Hållbar utveckling, miljövetenskap och teknik

  Författare :Alicia Holmberg; Tania Bethoon; [2022]
  Nyckelord :CVES; EM; road salt; water soluble pollutants; geophysical measurement method; ABEM Terrameter LS; Slingram; CVES; EM; vägsalt; vattenlösliga föroreningar; geofysiska mätmetoder; ABEM Terrameter LS; Slingram;

  Sammanfattning : Vid utformning av väginfrastruktur borde trafikrelaterade utsläpp med ursprung från väg- och däckslitage samt halkbekämpning tas hänsyn till för att nå en verklig hållbar utveckling. Exempel på vägrelaterade utsläpp är aluminium, bly, koppar, kadmium, krom och zink. LÄS MER