Sökning: "globalisering thailand"

Hittade 5 uppsatser innehållade orden globalisering thailand.

 1. 1. Kulturell globalisering i tidningsbranschen : En studie om visuell design på kvinnomagasins omslag i olika kulturer

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013); Karlstads universitet/Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013)

  Författare :Zara Syversen; Emma Nilsson; [2013]
  Nyckelord :Culture; Globalization; Cultural Imperialism; Cultural flow and network model; Homogenization of culture; Hybridization of culture; Women s Magazine; magazine industry; Kultur; Globalisering; Kulturimperialism; Kulturella flödes- och nätverksmodellen; Homogenisering av kultur; Hybridisering av kultur; Kvinnomagasin; Tidningsbranschen;

  Sammanfattning : Vilken roll har den kulturella globaliseringen på visuell design i tidningsbranschen? Medier är i konstant rörelse och världen har blivit ett öppet kulturellt utrymme där olika kulturer kan förmedlas via medier. Företag globaliserar sin verksamhet vilket gör att kulturella produkter som Coca-Cola och Nikeär välkända runt om i världen. LÄS MER

 2. 2. Den mörka sidan av turismen, barnsexturism

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Fakulteten för samhälls- och livsvetenskaper

  Författare :Linda Gustrin; [2010]
  Nyckelord :Barnsexturism; prostitution;

  Sammanfattning : SAMMANFATTNING Turismen är den största folkvandringen i modern tid. Under år 2008 reste 922 miljoner turister, denna siffra beräknas stiga till 1,6 miljarder år 2020. I många år har turismindustrin blivit utmanad av media och myndigheter att ge ett snabbt socialt ansvar, till följd av öppna gränser och arbetskraftens migration. LÄS MER

 3. 3. The Role of Religion in The Insurgency in The South of Thailand

  Magister-uppsats, Malmö högskola/IMER

  Författare :Cecilia Backman; [2007]
  Nyckelord :Thailand; Islam; Terrorism; Nationalism; Religion; Minority Groups; Nationbuilding; Cultural Identity;

  Sammanfattning : Denna magisteruppsats presenterar och analyserar religionens roll i upproret i södra Thailand som ibland benämns terrorism. Genom att använda teorier som behandlar nationsbygge och nationalitet, religion som en kulturell identitet, samt teorier om globalisering och terrorism, visar denna uppsats att det inte går att dra slutsatsen att religion är den enda orsaken till upproret. LÄS MER

 4. 4. Koloniseringen av Thailand : En postkolonial studie om svenska backpackers i Thailand

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för genus, kultur och historia

  Författare :Sofia Hadjipetri; [2007]
  Nyckelord :Backpacker; Thailand; postkolonialism; den Andre; sexindustri; makt och motstånd; globalisering; The Traveller’s Circle;

  Sammanfattning : Det är en betydande andel svenska resenärer som idag reser till och runt i Thailand som ”backpackers”. Mitt syfte är att ta reda på om den svenska backpackerdominansen i Thailand skulle kunna betecknas som en kolonisering. LÄS MER

 5. 5. Engelska – ett vardagsspråk? En studie av två skolor där engelskan introduceras i tidig ålder

  Kandidat-uppsats, Högskolan Kristianstad/Enheten för lärarutbildning; Högskolan Kristianstad/Enheten för lärarutbildning

  Författare :Ingela Andersson; Lina Jagenroth; [2006]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Idag är engelska ett världsspråk som talas i större delen av världen. I Sverige och övriga västvärlden kommer vi dagligen i kontakt med det engelska språket. Detta har gjort oss intresserade av att undersöka om tidig inlärning skulle gynna engelska till att bli ett naturligt andraspråk för våra barn. LÄS MER