Sökning: "globalisering"

Visar resultat 1 - 5 av 765 uppsatser innehållade ordet globalisering.

 1. 1. Specialpedagogers perspektiv på handledning med lärare i årskurs F-9

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik och specialpedagogik

  Författare :Gåna Abdullahresul; Vian Talusi; [2021-08-05]
  Nyckelord :handledning; specialpedagogens upplevelse; fenomenologi; specialpedagogens uppdrag; reflektion;

  Sammanfattning : AbstractHandledning är det område som studerades eftersom behovet ansågs vara stort för det hälsofrämjande och förebyggande arbetet i skolan. Handledning har ökat i samhället på grund av globalisering, nätverk, media och den snabba utvecklingen som dagens informationssamhälle har gått igenom. LÄS MER

 2. 2. Teologi och ekonomisk utveckling. En narrativ analys av två teologiska perspektiv på marknadsekonomins globalisering

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet / Institutionen för ekonomi och samhälle

  Författare :Liv Nyman; [2021-06-08]
  Nyckelord :Deirdre McCloskey; ”The Greed Line”; Brent Waters; Ha-Joon Chang; Dani Rodrik; narrativ analys; politisk teologi; ekonomisk utveckling; globala marknader; kapitalism; ekonomisk fördelning; rättvisa; frihandel vs. protektionism;

  Sammanfattning : I denna uppsats genomförs en narrativ analys av två teologiska texter, vilka diskuterar ekonomiskutveckling och global handel utifrån olika ekonomiska och historiska argument – förutom det kyrkohistoriska och bibelvetenskapliga raster som utgör deras teologiska argumentation.Utgångspunkten för analysen i uppsatsen är att de olika perspektiven i utvecklingsdebatten utgörolika berättelser, eller narrativ, vilkas ’story-lines’ skiljer sig åt beroende på vilka ekonomiskateorier och idéer som används, liksom vilka historiska förlopp som framhålls och vad de anses ha för orsak och verkan. LÄS MER

 3. 3. Möter svenska företag en högre grad av konkurrens?

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Nationalekonomiska institutionen

  Författare :Niklas eilert; [2021]
  Nyckelord :Pris; Marginalkostnad; Informationsteknologi; Globalisering; Business and Economics;

  Sammanfattning : I denna uppsats undersöks hur storleken på kvoten mellan pris och marginalkostnad har utvecklats för svenska företag. Den informationsteknologiska utvecklingen och globaliseringen kan ha medfört en bred minskning av relationen. LÄS MER

 4. 4. Förhållandet mellan skatteavtal och intern rätt inom EU - En fallstudie om skatteavtalet mellan Sverige och Portugal

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Dajana Kalman; [2021]
  Nyckelord :EU-rätt; skatterätt; folkrätt; skatteavtal; Law and Political Science;

  Sammanfattning : With increased globalization in the world, there are more cross-border situations between two countries that in one way or another affect both companies and individuals. This essay focuses on what, for tax purposes, can happen to the individual in a cross-border situation. LÄS MER

 5. 5. The Reconceptualized War : A critical analysis of the new war theory through a case study of the Yemen War

  Master-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling

  Författare :Victor Malmgren; [2021]
  Nyckelord :Yemen; War; New War; New War Theory; Kaldor; Mary Kaldor; Iraq; Globalization; Saudi Arabia; Bosnia; Yugoslavia; Jemen; Krig; Nya Krig; Kaldor; Mary Kaldor; Irak; Globalisering; Saudi Arabien; Bosnien; Jugoslavien;

  Sammanfattning : The much-debated new war theory suggest that a new type of organized violence has developed during the last decades of the twentieth century. These new wars occur during an era of globalization and differ from old wars concerning four factors: the goals, the actors, the finance, and the methods. LÄS MER