Sökning: "globalisering"

Visar resultat 1 - 5 av 617 uppsatser innehållade ordet globalisering.

 1. 1. Afrikas diamant Ghana och det svarta fåret Nigeria - En fallstudie om demokratiutvecklingen i Ghana och Nigeria

  L2-uppsats, Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Fanny Lavré; Carl Palm; [2019]
  Nyckelord :Law and Political Science;

  Sammanfattning : Denna uppsats undersöker de afrikanska länderna Ghana och Nigerias demokratiska utveckling och vilka likheter respektive skillnader det finns mellan länderna. Vidare undersöker uppsatsen även ifall det finns något samband mellan globalisering och demokratisering och i så fall huruvida globalisering har haft en positiv eller negativ påverkan på den demokratiska utvecklingen. LÄS MER

 2. 2. Coworking ur ett fastighetsägarperspektiv

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Byggproduktion

  Författare :Erik Lundin; Rebecka Johnell; [2019]
  Nyckelord :Coworking; framtidens kontor; flexibla kontor; kontorstrender; framtidens hyresgäster; fastighetsbolag; kontorslokaler; kontorsmarknad.; Business and Economics; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Dagens kontorsmarknad och arbetssätt står inför en ständig förändring och utvecklas snabbare än någonsin. Faktorer som driver på denna utveckling är allt från omvärldens globalisering, urbanisering, digitalisering, nya ekonomier och framtida generationer. LÄS MER

 3. 3. Kommunikationshjälpmedel vid språkbarriärer i vården – En litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Omvårdnad; Högskolan Dalarna/Omvårdnad

  Författare :Grit Nestler; Maria Wigg; [2019]
  Nyckelord :Communication aids; review; person-centered care; language barriers; Kommunikationshjälpmedel; litteraturstudie; personcentrerad vård och språkbarriärer.;

  Sammanfattning : Bakgrund : God kommunikation mellan patient och vårdpersonal i en vårdsituation är en förutsättning för god omvårdnad med personcentrering. Patientberättelsen är en viktig grund för personcentrerad vård. Det finns i dag patienter inom svensk hälso- och sjukvård som inte talar eller förstår varken svenska eller engelska. LÄS MER

 4. 4. Social hållbarhet på attraktiva destinationer : en komparation av öarna Paxos och Boracay ur ett besöksperspektiv

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för organisation och entreprenörskap (OE); Linnéuniversitetet/Institutionen för organisation och entreprenörskap (OE); Linnéuniversitetet/Institutionen för organisation och entreprenörskap (OE)

  Författare :Isabelle Fors; Elin Persson; Niina Torvinen; [2019]
  Nyckelord :Boracay; Paxos; Islands; Social sustainability; Sustainability; Globalization; Tourism; Boracay; Paxos; Öar; Social hållbarhet; hållbarhet; globalisering; turism;

  Sammanfattning : The tourist streams have increased more and more over the years. Thanks to the technology and globalization, it has contributed to an increased tourism and impact on destinations. The purpose of the study was to investigate whether social sustainability is affected by tourism on Paxos and Boracay from a visitor perspective. LÄS MER

 5. 5. Sjunga för att lära : Hur lärare anser att sång, musik, rim och ramsor kan bidra till ett lärande i engelskämnet för årskurs F-3

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan Dalarna/Pedagogiskt arbete

  Författare :Camilla Tyllström; [2019]
  Nyckelord :Sång; musik; rim; ramsor; språkundervisning; engelska; årskurs F-3; lärarperspektiv.;

  Sammanfattning : Engelskämnet bör ses som centralt i skolan då det har en del i elevernas kommande yrkesliv i och med den globalisering som sker i vår värld. Forskning pekar på att musik och sång kan bidra till en mer stimulerande och avslappnad miljö i de yngre skolåren. LÄS MER