Sökning: "globalisering"

Visar resultat 1 - 5 av 609 uppsatser innehållade ordet globalisering.

 1. 1. Ett medborgarnas Europa? En kvantitativ studie om euroskepticism bland danska och svenska medborgare

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Ellinor Thor; [2018-02-06]
  Nyckelord :Euro scepticism; anti-immigration; Denmark; Sweden; globalization; EU attitudes; EU; Euroskepticism; invandringskritik; Danmark; Sverige; globalisering; EU-attityder;

  Sammanfattning : The purpose of this study is to analyse how Euroscepticism among Danish and Swedishcitizens can be explained. Previous research has mainly focused on different theories that explain Euroscepticism among citizens. LÄS MER

 2. 2. Agile Project Portfolio Management Challenges

  Master-uppsats, KTH/Industriell ekonomi och organisation (Inst.); KTH/Industriell ekonomi och organisation (Inst.)

  Författare :OLIVER BACK; EMIR ISAKOVIC; [2018]
  Nyckelord :Project Portfolio Management; Agile; Product Development; Hantering av Projektportfölj; Agil; Produktutveckling;

  Sammanfattning : Globalization allows companies to reach a larger customer base and to focus on niche markets, driving specialization. Conversely, it also lets customers choose from a wider array of options on any given market, which all together leads to increased competition. LÄS MER

 3. 3. Renewable electricity for transition towards emission-free Gothenburg by 2030

  Master-uppsats, KTH/Energi och klimatstudier, ECS

  Författare :Frida Nilsson; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Electric vehicles are on the march and are estimated to transform the current transport sector in the upcoming years. Sweden has set up a national objective of becoming independent from fossil fuels in the transport sector by 2030. LÄS MER

 4. 4. Globaliseringens effekt på Phillipskurvan : - Det utländska produktionsgapets betydelse för den svenska inflationsprocessen

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Nationalekonomi

  Författare :Stina Kalén; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Globalisering definieras som den ökade integrationen mellan ekonomier runt om i världen, främst genom handel med varor, tjänster och kapital över landsgränser. Intresset för hur globaliseringen påverkar inflationsprocessen och om globaliseringen utmanar det samband mellan inflation och arbetslöshet som Phillipskurvan beskriver har intresserat forskare. LÄS MER

 5. 5. Den gränsöverskridande surrogatmarknaden. En fallstudie om biokapitalets globalisering utifrån en Kambodjansk kontext

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Kultur och samhälle

  Författare :Lisa Broberg; [2018]
  Nyckelord :Globalization; Biocapital; Bioeconomy; Commercial surrogacy; Neoliberalism;

  Sammanfattning : Tidigare feministiska studier om kommersiellt surrogatmödraskap har huvudsakligen fokuserat på hur surrogatindustrin fungerar inom ett land. Med en utgångspunkt i en feminist-marxistisk begreppsapparat, syftar följande kandidatuppsats att synliggöra hur dagens sydostasiatiska surrogatmarknad verkar gränsöverskridande och informellt. LÄS MER