Sökning: "globalisering"

Visar resultat 1 - 5 av 770 uppsatser innehållade ordet globalisering.

 1. 1. En enkätstudie om pensionärers matpreferenser i relation till internationella matkulturer

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för kost- och måltidsvetenskap

  Författare :Sam Hjertberg; Lisa Allvin; [2022]
  Nyckelord :Matpreferenser; pensionär; matkultur;

  Sammanfattning : Bakgrund: Vilken mat individer väljer är komplext och påverkas av många faktorer. Det har under senare decennier setts ett ökat urval av mat från andra kulturer i Sverige. Globalisering, turism, invandring samt tillgängligheten till media och internet kan tänkas bidra till ökad exponering för internationellt inspirerad mat. LÄS MER

 2. 2. Antikapitalistisk hönsfullness : En etnologisk studie om stadsidentitet, djur och miljörörelse

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Etnologi

  Författare :Tommy Peter Astor Bloch Krupa; [2022]
  Nyckelord :Bagisodlarna; höns; stadsodling; skogsträdgård; självframställning; ANT; miljörörelse; companion species; lokalsamhälle; omställning; konsumtion;

  Sammanfattning : De sista årtiondena av 1900-talet har avståndet mellan föreställningar om stad och natur ökat när globalisering har format staden till en plats för kapital och konsumtion. I spåren av dessa stadsomvandlingar har det uppstått sociala miljörörelser vilka på olika sätt velat påverka staden i en annan riktning. LÄS MER

 3. 3. Ett förändrat universitet : En kvalitativ studie om lärare och studenters upplevelse av en omfattande förändring tilldistansarbete samt återgångsprocessen till följd av Covid-19

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

  Författare :Nilsson Caroline; Persson Pernilla; [2022]
  Nyckelord :Flexibility; boundless work; teleworking; distance education; globalization; digitalisation; Flexibilitet; gränslöst arbete; distansarbete; distansundervisning; globalisering; digitalisering;

  Sammanfattning : In 2019, the world was faced with a global pandemic. For many workplaces, this meant acomprehensive transition to teleworking. The flexibility and digitalisation of workingconditions has led to different experiences from an individual perspective. LÄS MER

 4. 4. Specialpedagogers perspektiv på handledning med lärare i årskurs F-9

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik och specialpedagogik

  Författare :Gåna Abdullahresul; Vian Talusi; [2021-08-05]
  Nyckelord :handledning; specialpedagogens upplevelse; fenomenologi; specialpedagogens uppdrag; reflektion;

  Sammanfattning : Abstract Handledning är det område som studerades eftersom behovet ansågs vara stort för det hälsofrämjande och förebyggande arbetet i skolan. Handledning har ökat i samhället på grund av globalisering, nätverk, media och den snabba utvecklingen som dagens informationssamhälle har gått igenom. LÄS MER

 5. 5. Teologi och ekonomisk utveckling. En narrativ analys av två teologiska perspektiv på marknadsekonomins globalisering

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet / Institutionen för ekonomi och samhälle

  Författare :Liv Nyman; [2021-06-08]
  Nyckelord :Deirdre McCloskey; ”The Greed Line”; Brent Waters; Ha-Joon Chang; Dani Rodrik; narrativ analys; politisk teologi; ekonomisk utveckling; globala marknader; kapitalism; ekonomisk fördelning; rättvisa; frihandel vs. protektionism;

  Sammanfattning : I denna uppsats genomförs en narrativ analys av två teologiska texter, vilka diskuterar ekonomisk utveckling och global handel utifrån olika ekonomiska och historiska argument – förutom det kyrkohistoriska och bibelvetenskapliga raster som utgör deras teologiska argumentation. Utgångspunkten för analysen i uppsatsen är att de olika perspektiven i utvecklingsdebatten utgör olika berättelser, eller narrativ, vilkas ’story-lines’ skiljer sig åt beroende på vilka ekonomiska teorier och idéer som används, liksom vilka historiska förlopp som framhålls och vad de anses ha för orsak och verkan. LÄS MER