Sökning: "gluck"

Hittade 3 uppsatser innehållade ordet gluck.

 1. 1. Sibylle Berg, das Zusammenleben und die Einsamkeit : Eine Autorin untersucht das Zusammenleben und die Einsamkeit unserer Zeit

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Institutionen för slaviska och baltiska språk, finska, nederländska och tyska

  Författare :Claes Reimegård; [2021]
  Nyckelord :Sibylle Berg; author; solitude; coexistence; Sibylle Berg; Autorin; Dramatikerin; Einsamkeit; Zusammenleben;

  Sammanfattning : Die deutsch-schweizerische Autorin und Dramatikerin Sibylle Berg ist seit ihrem Romandebüt 1997 mit „Ein paar Leute suchen das Glück und lachen sich tot“ im deutschsprachigen Kulturraum sehr besprochen worden. Präsente Themen in ihrer Schriftstellerei sind nicht zuletzt die Bedingungen des Zusammenlebens und die bedrohenden Gefühle von Einsamkeit in der gegenwärtigen Gesellschaft. LÄS MER

 2. 2. Performing Gluck’s Orfeo ed Euridice in London, Florence and Naples 1770–1785 : Contrasting styles and competing ideals

  Master-uppsats,

  Författare :Emma Sohlgren; [2020]
  Nyckelord :Musicology; opera; Gluck; pasticcio; opera seria; Tenducci; Musikvetenskap; opera; Gluck; pasticcio; opera seria; Tenducci;

  Sammanfattning : In this master thesis I look at the revivals of Gluck’s Orfeo ed Euridice in London (1770 and 1785), Florence (1771), and Naples (1774). After the premiere of Orfeo ed Euridice in Vienna in 1762, Gluck himself reworked the opera for new productions in Parma (1769) and Paris (1774). LÄS MER

 3. 3. Svenska expatriates i Japan : Stämmer teorin med verkligheten?

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Företagsekonomiska institutionen; Stockholms universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Kristofer Glück; Fredrik Josephson; [2006]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : I takt med att globaliseringen har fört samman länder har företag tvingats att expandera utomlands för att kunna klara av den ökade konkurrensen från utländska företag. Det har i sin tur ökat betydelsen utav samarbetet mellan moderbolaget och dess dotterbolag. LÄS MER