Sökning: "glykogen"

Visar resultat 1 - 5 av 14 uppsatser innehållade ordet glykogen.

 1. 1. Förekomsten av mörkt, fast och torrt (DFD) nötkött i Sverige : faktorer som påverkar uppkomsten av kvalitetsdefekten

  Kandidat-uppsats, SLU/Department of Molecular Sciences

  Författare :Sanna Pasanen; [2018]
  Nyckelord :slakt; köttindustri; stressfaktorer; storboskap; köttkvalitet; nötkreatur; djurskydd;

  Sammanfattning : Denna studie behandlar kvalitetsdefekten Dark, firm and dry (DFD) i nötkött. Det är ett tillstånd som uppkommer i slaktkroppen post mortem och gör köttet mörkt, fast och torrt. Defekten är ett resultat av en kraftig förbrukning av glykogen i skelettmuskulaturen innan slakt som en respons på kronisk eller långtidsstress. LÄS MER

 2. 2. Kan frekvensen av återkommande korsförlamningsfall hos häst minskas med en anpassad foderstat?

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health

  Författare :Timjan Åkerholm; [2018]
  Nyckelord :korsförlamning; ; häst; foder; glykogen; ;

  Sammanfattning : Korsförlamning är en muskelsjukdom som kan drabba alla olika typer av hästar men är vanligast hos tävlingshästar och arbetshästar. De kliniska symptomen för korsförlamning är smärta, kramper och stelhet i musklerna som i värsta fall leder till en tillfällig förlamning främst lokaliserad i rygg och bakben. LÄS MER

 3. 3. Kolhydratdigestion hos häst : icke-strukturella kolhydrater

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Animal Nutrition and Management

  Författare :Malin Arkå; [2018]
  Nyckelord :ekvin; foder; fodermedel; fruktaner; fång; kolik; magsår; stärkelse;

  Sammanfattning : Hästar utfodras i dagsläget på ett sätt som inte är anpassat efter deras digestionsapparat. Det kan leda till sjukdomar såsom kolik, fång och magsår. De här sjukdomarna är vanligt förekommande och kan i vissa fall vara fatala. LÄS MER

 4. 4. Påverkas människan på olika sätt av uthållighetsträning på fastande respektive icke-fastande mage vad gäller fysiologiska markörer i kroppen?

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för kemi och biomedicin (KOB)

  Författare :Pontus Olsson; [2017]
  Nyckelord :Endurance training; fasted state; non-fasting state; insulin; muscle glycogen; free fatty acids; Uthållighetsträning; fastande mage; icke-fastande mage; insulin; muskelglykogen; fria fettsyror;

  Sammanfattning : Inledning: Uthållighetsträning definieras som den typ av träning där flertalet stora muskelgrupper används och är i behov av hjärt-kärlsystemets kapacitet för att transportera syre till musklerna. Att fasta innebär i de flesta studier att ingen typ av föda intas före träningspassen medan att inte fasta vanligtvis innebär att 90 minuter före ett träningspass intas en kolhydratrik måltid. LÄS MER

 5. 5. Påverkar kullstorleken smågrisens utveckling fram till födseln?

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Animal Breeding and Genetics

  Författare :Isabelle Westergren; [2016]
  Nyckelord :livmoder; ägglossning; placenta; foster; kullstorlek; tillväxthämning; uterus; ovulation rate; placenta; fetus; litter size; intrauterine growth restriction;

  Sammanfattning : The aim of this literature review was to analyze if the number of fetuses in the uterus will have an effect on the development of the fetuses until birth. Breeding for larger litter size creates a possibility to increase the number of weaned piglets. LÄS MER