Sökning: "god man förvaltare"

Visar resultat 1 - 5 av 17 uppsatser innehållade orden god man förvaltare.

 1. 1. Framtidsfullmakter och traditionella fullmakter

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Kultur och samhälle

  Författare :Lisa Danielsson; Marie Louise Nilsson; Anton Scholander; [2019]
  Nyckelord :framtidsfullmakt; fullmakt; god man; förvaltare; ställföreträdare; future power of attorneys; power of attorneys; trustee; deputy;

  Sammanfattning : Någon gång i livet drabbas av ett försämrat hälsotillstånd är mycket vanligt, men vilken typ och omfattning sjukdomen genererar varierar givetvis. Den 1 juli 2017 stiftades en lag om framtidsfullmakter som är tänkt att vara ett komplement till ställföreträdarskap och de traditionella fullmakterna. LÄS MER

 2. 2. Det sitter i väggarna : Vad styr vid rekrytering av ställföreträdare på överförmyndarverksamheter?

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för socialt arbete (SA); Linnéuniversitetet/Institutionen för socialt arbete (SA)

  Författare :Anna Blad; Karlsson Palmgren Pernilla; [2019]
  Nyckelord :guardianship; chief guardian; limited guardianship; tacit knowledge; profession; Förvaltare; God man; Överförmyndare; tyst kunskap; profession;

  Sammanfattning : The aim of this study was to investigate how social workers on a Chief Guardian unit work from their conditions when recruiting guardians. More specifically, we wanted to see how the law, the practise and the professionals’ tacit knowledge affect their judgement of guardians and how the organisation and the government of the Chief Guardian unit affect their work. LÄS MER

 3. 3. Framtidsfullmakt - Möjligheter till och begränsningar av självbestämmande inför framtida kognitiva nedsättningar

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Celia Englund; [2018]
  Nyckelord :framtidsfullmakt; ställföreträdarskap; civilrätt; familjerätt; socialrätt; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Uppsatsen behandlar lagen (2017:310) om framtidsfullmakter, dess bakgrund, innehåll och verkningar. Institutet framtidsfullmakt är tänkt att stärka den enskildes möjligheter att styra över sin framtid i fall av försämrad mental kapacitet. LÄS MER

 4. 4. Framtidsfullmakter

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Anders Altenby; [2016]
  Nyckelord :Familjerätt; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Svenskt ställföreträdarskap för vuxna består av möjligheten att utse en god man eller förvaltare. Tidigare fanns en möjlighet att upprätta en fullmakt för någon som kunde hjälpa den enskilda även efter att denna p.g.a. LÄS MER

 5. 5. "Den som tiger samtycker?" Om beslutsoförmögnas samtycke till vård

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Karina Stiernblad; [2015]
  Nyckelord :Förvaltningasrätt; administrative law; socialrätt; social law; statsrätt; constitutional law; Health care law.; Medicine and Health Sciences; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Frågeställningen i detta arbete rör i vilket omfång det allmännas vård och omsorg av beslutsoförmögna individer kan sägas utföras med grund i lag eller om dessa ingrepp i huvudsak är olagliga. Utgångspunkten tas i regeringsformen 2 kap 6 § 1 (RF) var man, sammanfattningsvis, kan säga att ett ingrepp, i betydelsen ett påtvingat kroppsligt ingrepp, är grundlagsstridigt. LÄS MER