Sökning: "god omsorg"

Visar resultat 1 - 5 av 259 uppsatser innehållade orden god omsorg.

 1. 1. Chefsbyten inom äldreomsorgen : En intervjustudie kring hur första linjens chefers arbete med verksamhetsutveckling inom äldreomsorgen påverkas av chefsbyten

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd

  Författare :Anneli Alvestorm; Anneli Lidén; [2022]
  Nyckelord :första linjens chef; ledarskap; verksamhetsutveckling; stödfunktioner; äldreomsorg; förbättringsarbete; vård- och omsorg; chefsbyten;

  Sammanfattning : Forskning visar att 20 procent av första linjens chefer inom äldreomsorgen slutar på sin arbetsplats inom två år. Arbetet som chef är komplext och en stor del av arbetstiden innefattar möten och administrativa arbetsuppgifter. LÄS MER

 2. 2. Frisk- och riskfaktorer präglar arbetsmiljöombudens arbete : En kvalitativ intervjustudie med arbetsmiljöombud inom kommunal vård och omsorg

  Magister-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd

  Författare :Snezana Mujkic; Sara Rosell; [2022]
  Nyckelord :arbetsmiljöombud; samverkan; systematiskt arbetsmiljöarbete; hälsofrämjande arbetsmiljö; friskfaktorer;

  Sammanfattning : Arbetsmiljöombud har en strategiskt viktig roll då de representerar medarbetarna och samverkar med arbetsgivaren i systematiskt arbetsmiljöarbete. Det saknas fortfarande kunskap hos arbetsgivare att bedriva ett systematiskt arbetsmiljöarbete. LÄS MER

 3. 3. Kravet på kompetens och konsten att vara en kameleont : En kvalitativ studie om arbetsplatslärande och lärandeorienterat ledarskap inom vård- och omsorgsverksamheter.

  Kandidat-uppsats, Mittuniversitetet/Institutionen för utbildningsvetenskap

  Författare :Erica Karlsson Björklund; Jonette Loostam; [2022]
  Nyckelord :Arbetsplatslärande; andragogik; lärandeorienterat ledarskap; omsorgskompetens; vård- och omsorgsverksamheter.;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie har varit att ta reda på vilka uppfattningar enhetschefer inom vård- och omsorgsverksamheter har när det kommer till arbetsplatslärande. Det har också varit att ta reda på hur ett lärandeorienterat ledarskap kommer till uttryck inom dessa verksamheter. Den teoretiska utgångspunkten har varit andragogiken. LÄS MER

 4. 4. Crowding på akutmottagning och påverkan på omvårdnaden

  Magister-uppsats, Sophiahemmet Högskola

  Författare :Ann-Cathrin Leviné Ericson; Johanna Yrjölä-Kuortti; [2022]
  Nyckelord :Emergency room; Crowding; Missed care and nursing indicators; Akutmottagning; Crowding; Missad omvårdnad och omvårdnadsåtgärder;

  Sammanfattning : Crowding på akutmottagningar är ett problem som pågått under flera år och som kan leda till ökade omvårdnadsåtgärder till patienter som stannar kvar på akutmottagningen i väntan på en vårdplats. Många av dessa patienter är gamla och sköra och med ett stort omvårdnadsbehov. LÄS MER

 5. 5. Blommor, bin och bostadsgårdar : en studie om attityder, kommunikation och deltagande vid etablering av ängsmark i urban miljö

  Master-uppsats, SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Författare :Felix Naroskin Havermark; [2022]
  Nyckelord :biologisk mångfald; ; ; ; ; ; ; ; urban ängsmark; attityder; deltagande; kommunikation; bostadsgårdar; äng; gräsmatta;

  Sammanfattning : Den ökande urbaniseringen kräver en mer hållbar stadsutveckling. Idag växer sig städerna större och kräver mer mark i anspråk, vilket utgör ett hot mot den biologiska mångfalden. LÄS MER