Sökning: "goda läsare"

Visar resultat 1 - 5 av 74 uppsatser innehållade orden goda läsare.

 1. 1. Lässtrategier för mellanstadieelever : En systematisk litteraturstudie om lässtrategier och deras effekt på olika sorters läsare

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för svenska språket (SV)

  Författare :Klara Eriksson; Lisa Härder; [2022]
  Nyckelord :reading strategies; reading comprehension; 9-12 years; good readers; poor readers; lässtrategier; läsförståelse; 9-12 år; goda läsare; svaga läsare;

  Sammanfattning : Syftet med denna systematiska litteraturstudie är att undersöka vilka lässtrategier som tidigare forskning anser främjar mellanstadieelevers läsförståelse, samt om det finns lässtrategier som gynnar goda respektive svaga läsare. Studiens resultat bygger på 16 publikationer som har tagits fram genom databassökningar och manuella sökningar. LÄS MER

 2. 2. För barn eller till barn? : Behaviorismen i Folkskolans barntidning 1903

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Mittuniversitetet/Institutionen för humaniora och samhällsvetenskap

  Författare :Fanny Engström; [2021]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Den under 2020-talet populära barntidningen Kamratposten är enligt redaktionen själva skriven för barnens skull, men tidningens historia går tillbaka till slutet av 1800 – talet. Tidningen hette då Folkskolans Barntidning och drevs av en folkskollärare vid namn Stina Quint eftersom hon ansåg att skolbarnen behövde ha bra texter att läsa. LÄS MER

 3. 3. Läs och lär! : En undersökning om sambandet mellan läsvanor och språklig förmåga

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

  Författare :Robert Csanadi; [2021]
  Nyckelord :läsvanor; språklig förmåga; språkriktighet; stilistisk anpassning; variation;

  Sammanfattning : Denna studie undersöker det möjliga sambandet mellan läsvanor och språklig förmåga hos gymnasieelever. Studien använde en metodkombination, där en enkätundersökning användes för att samla in data om 30 elevernas läsvanor, vilket sedan användes i urvalsprocessen för insamlingen av 10 elevtexter. LÄS MER

 4. 4. Skolhundseffekten : pedagogiska och psykosocialafördelar för elever i behov av stöd i läsundervisningen.

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Stockholms universitet/Specialpedagogiska institutionen

  Författare :Linda Zettergren Wiemer; Anna Strandberg; [2021]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Det rapporteras om att det finns många svaga läsare i dagens skola. Läsutveckling är viktig för skolframgång och därför behövs tidiga insatser för elever med lässvårigheter och i behov av stöd. LÄS MER

 5. 5. "När man väl kommit in i boken, då är det dags att sluta" : En kvalitativ studie om hur elever i årskurs 6 besrkiver att lärares förhållningssätt till skönlitteratur i undervisningen påverkar deras motivation och läsintresse.

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Jönköping University/Högskolan för lärande och kommunikation

  Författare :Fanny Tingsén; [2021]
  Nyckelord :fiction; grade 6; working methods; motivation; litterature teaching; skönlitteratur; årskurs 6; arbetssätt; motivation; litteraturundervisning;

  Sammanfattning : Resultaten från PISA undersökningen 2018, i relation till undersökningen som utfördes 2015, visar att elevernas attityd till läsning blivit allt mer negativ och att läsandet har minskat, särskilt bland elever i Sverige. Trots fortbildningar vad gäller att utveckla lärares didaktiska förhållningssätt för att skapa goda förutsättningar för elever att utvecklas till goda läsare, är det någonting som går fel i barnens möte med litteraturen i skolan. LÄS MER