Sökning: "goda levnadsvillkor lss"

Visar resultat 1 - 5 av 16 uppsatser innehållade orden goda levnadsvillkor lss.

 1. 1. Med rätt stöd hade allting löst sig, eller? : Enhetschefers syn på de nedskärningar som sker inom LSS

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Malmö högskola/Institutionen för socialt arbete (SA)

  Författare :Therese Nilsson; [2021]
  Nyckelord :budget; consequences; cuts; middle manager.; budget; enhetschef; handlingsutrymme; konsekvenser; nedskärning.;

  Sammanfattning : Denna uppsats byggs på de besparingar som sker inom lagen om stöd och service åt vissa funktionshindrade. Lagen antogs för att förbättra levnadsvillkoren för personer med funktionsnedsättning, men även för att ge en möjlighet till självbestämmande och goda levnadsvillkor. LÄS MER

 2. 2. KAN PERSONLIG ASSISTANS ÄVEN TILLGODOSE FÖRÄLDRAANSVAR? En kvalitativ dokumentstudie om vad som gäller vid bedömning av personlig assistans för föräldrar.

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Drilona Raqi; Gull Aydeniz; [2020-03-02]
  Nyckelord :lag om stöd och service till vissa funktionshindrade LSS ; personlig assistans; föräldrar med funktionsvariationer; funtionsvariationer; nordiska relationella modellen NRM ; barnperspektiv;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att undersöka huruvida personer med funktionsvariationer kan få hjälp med att ta hand om det egna barnet/egna barnen genom insatsen personlig assistans samt hur detta kan förstås med det teoretiska begreppet barnperspektiv. Vår studie analyserar och tolkar därmed lagar, propositioner, domar och kommunala riktlinjer. LÄS MER

 3. 3. Brukarens individuella behov eller systemets behov? : en kvalitativ studie om hur personal på daglig verksamhet arbetar med brukarens individuella behov

  Kandidat-uppsats, Ersta Sköndal Bräcke högskola/Ersta Sköndal högskola/Institutionen för socialvetenskap; Ersta Sköndal Bräcke högskola/Ersta Sköndal högskola/Institutionen för socialvetenskap

  Författare :Nina Dazdarevic; Alexandra Stünkel; [2020]
  Nyckelord :Individual needs; Intellectual disability; Daily activity centres; Individuella behov; Intellektuell funktionsnedsättning; Daglig verksamhet;

  Sammanfattning : Enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) har de som tillhör personkrets 1 eller 2 rätt till insatsen daglig verksamhet. Av samtliga tio insatser enligt LSS är daglig verksamhet vanligast. LÄS MER

 4. 4. Hemlokalisering av individer inom LSS-boenden : Handlingsutrymme och avvägningar

  Magister-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för Industriell utveckling, IT och Samhällsbyggnad

  Författare :Eric Svärd; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Kungälvs kommun har beslutat att minska andelen köpta boendeplatser för att göra kostnadsminskningar inom ramen för Lagen om stöd och särskild service till vissa funktionshindrade. För att göra detta behöver kommunen göra omlokaliseringar av individer till hemkommunen, individer som idag har LSS-boende i en annan kom-mun och eller hos en privat aktör. LÄS MER

 5. 5. Goda levnadsvillkor enligt LSS : Individers möjligheter och social rättvisa

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Teologiska institutionen

  Författare :Mikaela Viklund; [2019]
  Nyckelord :LSS; goda levnadsvillkor; funktionshinder; Capabilitiy Approach; CRPD; mänskliga rättigheter;

  Sammanfattning : Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) trädde i kraft 1994. LSS har till syfte att främja jämlikhet i levnadsvillkor och full delaktighet i samhället, med målet att individer med funktionshinder får möjligheten att leva som andra. LÄS MER