Sökning: "godtyckliga periodiseringar"

Visar resultat 1 - 5 av 12 uppsatser innehållade orden godtyckliga periodiseringar.

 1. 1. Make the numbers great again

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Semi Ganievski; Victor Jönsson; Martin Moding; [2019]
  Nyckelord :Earnings Management; Initial Public Offering; Modified Jones Model; Explanatory variables and Swedish market; Business and Economics;

  Sammanfattning : Rapportens syftar till att granska förekomsten av eventuellt signifikant samband mellan resultatmanipulering och börsintroduktion för svenska företag samt därmed bidra till att reducera det rådande forskningsgapet på den svenska marknaden. Dessutom ämnades eventuella utmärkande egenskaper för företag som manipulerar resultatet på svenska marknaden att studeras, genom tillämpning av modifierade Jones modellen och dels variabler förankrade i tidigare forskning men studien har även bidragit med två nya variabler. LÄS MER

 2. 2. "Accounting Hocus-Pocus" : En studie över de oberoende styrelseledamöternas påverkan på resultatmanipulering

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO); Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO)

  Författare :David Krieg; Fredrik Björklund; [2019]
  Nyckelord :Earnings management; independent directors; Swedish coporate governance code; discretionary accruals; real activities manipulation; Resultatmanipulering; Oberoende styrelseledamöter; Svensk bolagsstyrningskod; godtyckliga periodiseringar; kassaflödesmanipulation;

  Sammanfattning : Sammanfattning Examensarbete, Civilekonomprogrammet Titel: Accounting Hocus-Pocus - En studie över de oberoende styrelseledamöternas påverkan på resultatmanipulering. Bakgrund: De principbaserade regelverk som börsnoterade företag tvingas följa, skapar utrymme för ledningen att manipulera redovisningen. LÄS MER

 3. 3. Loan Management -En studie av Earnings Managements påverkan på belåningsgrad i svenska SMEs, före och efter införandet av K3

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Malin Brus; Karin Elam; [2018-03-23]
  Nyckelord :Earnings management; resultatmanipulering; belåningsgrad; SME; K3; principbaserad standard; godtyckliga periodiseringar; redovisningskvalitet; informationsasymmetri;

  Sammanfattning : Bakgrund och problemFör lån- och kreditgivare innebär Earnings Management, på svenska resultatmanipulering, en risk ibedömning av företags kreditvärdighet. Earnings Management är en justering av resultat och innebär därförpotentiellt en sämre redovisningskvalitet, och kan därför leda till att lån- och kreditgivare fattar felaktiga beslutom betalningsförmåga. LÄS MER

 4. 4. Ägarstrukturens påverkan på earnings quality

  Magister-uppsats, Linköpings universitet/FöretagsekonomiLinköpings universitet/Filosofiska fakulteten; Linköpings universitet/FöretagsekonomiLinköpings universitet/Filosofiska fakulteten

  Författare :Haris Custovic; Måns Linderoth; [2017]
  Nyckelord :Earnings quality; ownership structure; discretionary accruals; agency theory; earnings management.; Earnings quality; ägarstruktur; godtyckliga periodiseringar; agentteori; resultatmanipulering.;

  Sammanfattning : Introduction: Prior research, mainly based in USA and Asia, has shown a relationship between ownership structure and earnings quality. Low earnings quality might result in inefficient resource allocation, lower economic growth and unintended wealth transfers. LÄS MER

 5. 5. Siffermassage - Earnings Management på svenska : En kvantitativ studie av 154 svenska börsnoterade bolag

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Företagsekonomi

  Författare :Albin Kristiansson; Karl Brännström; [2017]
  Nyckelord :Earnings Management; Revision; Redovisningskvalitet; Sverige;

  Sammanfattning : Det finns en mängd forskning kring hur Earnings Management uppstår och hur incitament till Earnings Management kan uppkomma. Gemensamt för denna forskning är att företagsledningen försöker möta utomstående krav och förväntningar på företagets finansiella prestation. LÄS MER