Sökning: "going"

Visar resultat 1 - 5 av 4919 uppsatser innehållade ordet going.

 1. 1. En Förändrad Bild Av Flyktingar : En Kvalitativ Bildanalys Av Hur Dagens Nyheter Gestaltar Ukrainska Flyktingar 2022

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för medier och journalistik (MJ)

  Författare :Alva Åsberg; Oscar Lagerstrand; [2023]
  Nyckelord :Flyktingar; Dagens Nyheter; Kvalitativ bildanalys; Ukrainska flyktingar; Gestaltningsteorin; Semiotisk bildanalys; Representationsteorin;

  Sammanfattning : In spring of february 2022 Russia attacked Ukraine because of indifferent politics and indifferences. This war has led to a massive refugee stream throughout Europe which has also led to news media following the events. LÄS MER

 2. 2. The Effects of Indirect Rule on Electoral Violence : A Quantitative Study

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Fabian Stigar; [2023]
  Nyckelord :Electoral violence; Colonial legacies; Indirect rule; Direct rule;

  Sammanfattning : Elections are a democratic process intended to create peaceful and legitimate transfers of power. However, since the second and third waves of democratisation, policymakers and researchers have observed that electoral processes are transformed into arenas for political gain through violence. LÄS MER

 3. 3. Bluetooth Based Bird Detection System

  Kandidat-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola

  Författare :Muppireddy Sai Charan Reddy; Veera Venkata Satyanarayana Murthy Namuduri; [2023]
  Nyckelord :Bluetooth; Avifauna; Signal strength; Distance estimation; Bird Detection;

  Sammanfattning : Context: Windmills became one of main sources of energy. Sincethey are placed in open areas, there are many chances that birds mayenter the wind farms and get killed or damaged. Some wind farms usepulse radar systems for saving the birds from windmills. In this pulseradar technology, the turbines are turned off automatically when a birdis detected. LÄS MER

 4. 4. Det förbannade intellektet : En essä om hur tänkandet stör en konstnärlig praktik

  Magister-uppsats, Södertörns högskola/Centrum för praktisk kunskap

  Författare :Carola Björk; [2023]
  Nyckelord :artistic practice; practical knowledge; intellect; intuition; self cultivation; mind-body problem; no-mind; love; now; presence; Henri Bergson; Zen; Erich Fromm; konstnärlig praktik; praktisk kunskap; intellekt; intuition; självkultivering; kropp-själ problem; no-mind; kärlek; nu; närvaro; Henri Bergson; zen; Erich Fromm;

  Sammanfattning : I den här uppsatsen, vilken är skriven som en vetenskaplig essä, undersöker jag konstnärens praktiska kunskap med utgångspunkt i en situation där jag målar. Vad jag intresserar mig för är hur tänkandet påverkar den kroppsliga handlingen. LÄS MER

 5. 5. Towards Realistic Datasets forClassification of VPN Traffic : The Effects of Background Noise on Website Fingerprinting Attacks

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för matematik och datavetenskap (from 2013)

  Författare :Christoffer Sandquist; Jon-Erik Ersson; [2023]
  Nyckelord :Data collection; Website fingerprinting; dataset; traffic analysis; VPN; encrypted traffic; machine learning; deep learning; network measurements; twitch; Datainsamling; Profilering av hemsidor; dataset; trafikanalys; VPN; krypterad trafik; maskininlärning; djupinlärning; nätverksmätningar; twitch;

  Sammanfattning : Virtual Private Networks (VPNs) is a booming business with significant margins once a solid user base has been established and big VPN providers are putting considerable amounts of money into marketing. However, there exists Website Fingerprinting (WF) attacks that are able to correctly predict which website a user is visiting based on web traffic even though it is going through a VPN tunnel. LÄS MER