Sökning: "golf design"

Visar resultat 1 - 5 av 24 uppsatser innehållade orden golf design.

 1. 1. Kan motivationsklimat och målorientering predicera psykisk ohälsa? : En kvantitativ studie genomförd på golfspelande barn och ungdomar

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd; Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd

  Författare :Moa Storm Edholm; Therése Nerpin; [2019]
  Nyckelord :Anxiety; depression; goal orientation; mental illness; motivational climate; Depression; motivationsklimat; målorientering; psykisk ohälsa; ångest;

  Sammanfattning : Syftet med studien var att undersöka om det upplevda motivationsklimatet samt målorientering kunde predicera psykisk ohälsa bland unga golfspelare. Studien genomfördes med en kvantitativ tvärsnittsdesign och datainsamling skedde i form av enkäter. Sammanlagt deltog 134 golfspelare. LÄS MER

 2. 2. Skadefrekvens och skadeförebyggande beteenden bland elitidrottsutövare inom idrotterna golf och volleyboll

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd; Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd

  Författare :Sebastian Hansson; Malin Vingeskog; [2019]
  Nyckelord :Elitidrottsutövare; skador; överträningsskador; skadeförebyggande beteenden; skadefrekvens; autonomistöd; autonom motivation; intention;

  Sammanfattning : Syftet med studien var att undersöka skadefrekvens hos elitidrottsutövare, samt att undersöka om autonomistöd, autonom motivation, och intention mot skadeförebyggande beteenden, och utförda skadeförebyggande beteenden har ett samband med skadefrekvens. I studien undersöks hur skadeförebyggande beteenden påverkar skadefrekvens med utgång i Bahr och Krosshaugs modell (2005). LÄS MER

 3. 3. Conceptual Design of a Powertrain for an Autonomous Golf Ball Collector

  Master-uppsats, KTH/Maskinkonstruktion (Inst.)

  Författare :Stefan Colazio; [2018]
  Nyckelord :Mobil robot; drivlina; terrängmekanik; AMR;

  Sammanfattning : I denna uppsats presenteras resultatet av ett examensarbete i maskinkonstruktion på KTH. Arbetet har utförts på uppdrag av Poki Robotics via konsultbolaget Omecon.Poki Robotics vill automatisera uppsamlingen av golfbollar på så kallade driving ranges, genom att nyttja en hjuldriven autonom robot med ett tillhörande uppsamlingssläp. LÄS MER

 4. 4. Tracking a ball during bounce and roll using recurrent neural networks

  Master-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Felicia Rosell; [2018]
  Nyckelord :machine learning; ML; recurrent neural networks; RNN; deep learning; tracking; golf; bounce; synthetic data; maskininlärning; ML; recurrent neural networks; RNN; djupinlärning; följning; golf; studs; syntetiskt data;

  Sammanfattning : In many types of sports, on-screen graphics such as an reconstructed ball trajectory, can be displayed for spectators or players in order to increase understanding. One sub-problem of trajectory reconstruction is tracking of ball positions, which is a difficult problem due to the fast and often complex ball movement. LÄS MER

 5. 5. Automatisk Identifiering av Nyckelpositioner i Golf – Med Xbox Kinect V2

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT; Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT

  Författare :Jeremias Nilsson; Markus Tinnfält; [2016]
  Nyckelord :Kinect; Motion Capture; Movement Pattern Analysis; Movement Comparison; Golf; Key Position;

  Sammanfattning : Denna studie presenterar en artefakt som med hjälp av Microsoft Kinect, samlar in och beräknar biomekanisk data från golfsvingar för att identifiera nyckelpositioner på ett automatiserat sätt. Den övergripande metoden som används är design-science research. LÄS MER