Sökning: "golf"

Visar resultat 1 - 5 av 163 uppsatser innehållade ordet golf.

 1. 1. Långtidsbevaring av arkeologiska träkonstruktioner i en terrester miljö – fallstudie Kronholmskoggen

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för kulturvård

  Författare :Sara Hardselius; [2020-08-05]
  Nyckelord :In situ preservation; microbial decay; waterlogged wood;

  Sammanfattning : Uppsats för avläggande av filosofie kandidatexamen med huvudområdet kulturvård med inriktning mot konservering2020, 180 hpGrundnivå2020.... LÄS MER

 2. 2. The effect of Influencer Marketing in a highly involved product : An experiment conducted in the golf industry

  Master-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle

  Författare :Julia Halin; [2020]
  Nyckelord :Influencer marketing; source credibility; high involvement; purchase intention; sports industry.;

  Sammanfattning : Purpose – The purpose of this research is to create an understanding of how influencer marketing could be used to increase the purchase intention in an area of a high involvement product in a niche market. Since this study is collected together with a Swedish golf company, the golf industry was evaluated. LÄS MER

 3. 3. Dimples in corrugated channels to improve efficiency in plate heat exchangers

  Master-uppsats, Lunds universitet/Kemiteknik (CI)

  Författare :Gustav Karlsson; [2020]
  Nyckelord :Dimples; Plate Heat Exchangers; Heat Transfer Enhancement; CFD; Large Eddy Simulation; Reynolds Averaged Navier Stokes Simulation; chemical engineering; kemiteknik; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : The development of new heat exchanger patterns is ever changing. Companies are constantly pushing innovation to satisfy costumer needs in terms of thermal efficiency, reliability and serviceability. In this thesis, the implementation of dimples in the corrugated pattern of a plate heat exchanger is investigated to increase the thermal efficiency. LÄS MER

 4. 4. A deep reinforcement learning approach to the problem of golf using an agent limited by human data

  Master-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Fredrik Omstedt; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : In the sport of golf, the use of statistics has become prominent as a way of understanding and improving golfers’ golf swings. Even though swing data is easily accessible thanks to a variety of technological tools, it is not always clear how to use this data, especially for amateur golfers. LÄS MER

 5. 5. Golfspelares upplevda krav, barriärer samt resurser under en lyckad junior till senior övergång

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd

  Författare :Natalija Pantic; [2020]
  Nyckelord :junior till senior övergång; golf; krav; barriärer; resurser;

  Sammanfattning : Karriärövergång är en process som kan innehålla ett antal krav och barriärer som en idrottare behöver hantera för att framgångsrikt fortsätta med sin idrott. Syftet med studien var att; (a) undersöka vilka krav och barriärer som svenska golfare upplevde när de genomförde junior till seniorövergången samt, (b) undersöka vilka resurser och coping strategier som idrottarna använde sig av för att hantera de upplevda kraven och barriärerna. LÄS MER