Sökning: "golf"

Visar resultat 1 - 5 av 106 uppsatser innehållade ordet golf.

 1. 1. Idrottsföreningsaktiva 65+ om värdet av fysisk aktivitet : -En studie om erfarenheter ur ett genusperspektiv

  Master-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd

  Författare :Sandra Marton; [2019]
  Nyckelord :gender; physical activity; sports association; lifestyle; focus groups interviews.; genus; fysisk aktivitet; idrottsföreningsaktiva; livsstil; fokusgruppsintervjuer;

  Sammanfattning : Studiens syfte var att belysa hur idrottsföreningsaktiva 65+ beskriver erfarenheter avfysisk aktivitet och dess värde, och hur genusfaktorn skiljer grupperna åt. Teoretiskreferensram: En kombination av holistisk ansats, Bourdieus teori, genusteori ochsocialkonstruktivism. LÄS MER

 2. 2. Skadefrekvens och skadeförebyggande beteenden bland elitidrottsutövare inom idrotterna golf och volleyboll

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd; Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd

  Författare :Sebastian Hansson; Malin Vingeskog; [2019]
  Nyckelord :Elitidrottsutövare; skador; överträningsskador; skadeförebyggande beteenden; skadefrekvens; autonomistöd; autonom motivation; intention;

  Sammanfattning : Syftet med studien var att undersöka skadefrekvens hos elitidrottsutövare, samt att undersöka om autonomistöd, autonom motivation, och intention mot skadeförebyggande beteenden, och utförda skadeförebyggande beteenden har ett samband med skadefrekvens. I studien undersöks hur skadeförebyggande beteenden påverkar skadefrekvens med utgång i Bahr och Krosshaugs modell (2005). LÄS MER

 3. 3. Att putta fram ett varumärke i tiden - en rebranding av Sollentuna Golfklubb

  M1-uppsats, Linköpings universitet/Medie- och InformationsteknikLinköpings universitet/Tekniska fakulteten; Linköpings universitet/Medie- och InformationsteknikLinköpings universitet/Tekniska fakulteten

  Författare :Frida Kindbom; Rebecka Skoog; [2019]
  Nyckelord :Varumärke; rebranding;

  Sammanfattning : Rebrandingen definieras som en förändring av hur en organisation uppfattas av konsumenterna vilket även kan beskrivas som skapandet av ett nytt namn, ny symbol, ny design med syfte att skapa en ny differentierande position i minnet hos intressenterna. Att överleva och lyckas som organisation handlar mycket om ens förmåga att utvecklas gradvis och därför är rebranding en viktig del av ett företags strategi. LÄS MER

 4. 4. Designing a reality-aware augmented reality

  Magister-uppsats, Malmö universitet/Kultur och samhälle

  Författare :Daniel Velasquez; [2019]
  Nyckelord :Augmented Reality; Gamfulness; Playfulness; Game Design; Interaction Design; Golf; Game; Autotelic; Exotelic; Mechanics; Dynamics; Aesthetics;

  Sammanfattning : This article shows the process followed to analyze the game properties of golf, separate them into mechanics, dynamics and aesthetics in order to transfer these to an AR game. The goal of this is to have a human-centered approach having golf fans participating in every stage of the process to achieve the goal of creating enjoyable experiences for them. LÄS MER

 5. 5. SEG-YOLO: Real-Time Instance Segmentation Using YOLOv3 and Fully Convolutional Network

  Master-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Zhuoyue Wang; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Computer vision technology has been widely applied to augment sports TV broadcast experience.  Some of these broadcasts require accurate fore- ground segmentation on the outdoor sports scene, i.e., segmentation of po- tential sports players and highlight them. LÄS MER