Sökning: "golfklubb"

Visar resultat 1 - 5 av 22 uppsatser innehållade ordet golfklubb.

 1. 1. Ideella föreningars anpassning av ekonomistyrningsverktyg : En komparativ flerfallsstudie på golfklubbar

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO); Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO); Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO)

  Författare :Alexander Bång; Arvid Roth; Eriksson Mattias; [2019]
  Nyckelord :Non-profit organization; Golf Clubs; Management control; Budgeting; Investment analysis; Financing; Ideella föreningar; Golfklubbar; Ekonomistyrning; Budgetering; Investeringsbedömning; Finansiering;

  Sammanfattning : Bakgrund: Majoriteten av landets golfklubbar drivs som ideella föreningar där syftet är att främja medlemmarnas gemensamma intresse. Ekonomin kan trots det ideella syftet ses som en viktig beståndsdel för ideella föreningar. Där regelbundna uppföljningar är att föredra för att undvika en sämre ekonomisk situation. LÄS MER

 2. 2. Att putta fram ett varumärke i tiden - en rebranding av Sollentuna Golfklubb

  M1-uppsats, Linköpings universitet/Medie- och InformationsteknikLinköpings universitet/Tekniska fakulteten; Linköpings universitet/Medie- och InformationsteknikLinköpings universitet/Tekniska fakulteten

  Författare :Frida Kindbom; Rebecka Skoog; [2019]
  Nyckelord :Varumärke; rebranding;

  Sammanfattning : Rebrandingen definieras som en förändring av hur en organisation uppfattas av konsumenterna vilket även kan beskrivas som skapandet av ett nytt namn, ny symbol, ny design med syfte att skapa en ny differentierande position i minnet hos intressenterna. Att överleva och lyckas som organisation handlar mycket om ens förmåga att utvecklas gradvis och därför är rebranding en viktig del av ett företags strategi. LÄS MER

 3. 3. Skyddsvärda träd på Söderåsens Golfklubb

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Examensarbeten i biologi

  Författare :Kajsa Svensson; [2016]
  Nyckelord :Biology and Life Sciences;

  Sammanfattning : Golfbanor och biologisk mångfald, hör dessa ihop? Tidigare studier finns som visar på att golfbanor kan ha hög potential att bidra till biologisk mångfald. Söderåsens Golfklubb i Bjuvs kommun vill öka sin kunskap om den biologiska mångfalden på sin anläggning samt jobba för att gynna denna och önskade därför en kartläggning av vilka skyddsvärda habitat som finns på golfbanan. LÄS MER

 4. 4. Trädinventering på Söderåsens Golfklubb, med avseende på rödlistade vedlevande insektsarter

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Examensarbeten i biologi

  Författare :Robin Skoogh; [2016]
  Nyckelord :Biology and Life Sciences;

  Sammanfattning : Golfbanor har länge ansetts vara en dålig användning av landmassor, utan större belägg. På senare tid har det dock visat sig att golfbanor kan ha högre biodiversitet än det intilliggande landskapet. LÄS MER

 5. 5. Undersökning av solcellspotentialen för golfverksamheter i Sverige

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Fasta tillståndets elektronik

  Författare :Jonas Larsson; [2015]
  Nyckelord :PV; photovoltaic; solar power; renewable; renewable energy; solar cells; solar modules; excess energy; golfclubs; energy systems; solceller; solenergi; solkraft; solel; energisystem; energiteknik; golfverksamheter; golfklubbar; förnybar energi; framtida energisystem; överskottsproduktion;

  Sammanfattning : Photovoltaic Systems in Sweden has longbeen heavily dependent on subsidies and grants to bring in a profit for the investor. Production of excess electricity is a major reason for this as the compensation for excess electricity today is low. LÄS MER