Sökning: "gonzalez mary selva"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden gonzalez mary selva.

 1. 1. Boksamtal : En språkutvecklande metod för andraspråkstalare

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Södertörns högskola/Lärarutbildningen

  Författare :Mary Selva Gonzalez; [2010]
  Nyckelord :Socio cultural theories on language teaching; scaffolding; Second Language learners; Sociokulturell teori; stöttning; interaktionshypotes; andraspråksinlärning; scaffolding; svenska som andraspråk; boksamtal;

  Sammanfattning : The main purpose of this essay is to study how classroom interaction can take place in a class for Second Language Learners (SLL).1 I have applied a case study methodology on a linguistic method used by a Teacher in Swedish as Second Language working on a primary school situated in the Southern suburbs of Stockholm. LÄS MER

 2. 2. "Alla lika olika" : En diskursanalys av mångkulturalism i den svenska arbetsmarknadspolitiken

  Kandidat-uppsats, Institutionen för samhällsvetenskaper

  Författare :Mary Selva Gonzalez; Miriam Thedros; [2009]
  Nyckelord :multiculturalism; national identity; integration; discourse analysis; labour market; Multiculturalism; national identity; integration; discourse analysis; labour market; diskursanalys; multikulturalism; nationell identitet; integration; arbetsmarknad;

  Sammanfattning : The aim of this paper is to study how multiculturalism is expressed in the Swedish labour market policy. The method used for the investigation is a discourse analysis which study social and political processes in the society as created through language. LÄS MER