Sökning: "good governance"

Visar resultat 1 - 5 av 255 uppsatser innehållade orden good governance.

 1. 1. POPULISM AND POLITICIZATION OF THE BUREACRACY An empirical analysis of the effect of populist rule in Europe and Latin America

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Martin Hammarén; [2020-07-03]
  Nyckelord :populism; bureaucracy; politicization;

  Sammanfattning : Do populist rule lead to more politicization? As populists have had electoral success in many countries in recent years, populism has received much attention both in the public debate an in political science. One aspect of the concept, how populists act once in power and how they relate to the state bureaucracy has however, so far, received only little attention. LÄS MER

 2. 2. CHALLENGES FOR CSOS LINKED TO FINANCIAL DEPENDENCY ON FOREIGN D0NORS. A case study of anti-corruption CSOs in Ukraine

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Peter Vervloet; [2020-04-30]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Over the last 25 years anti-corruption policies have become inherent to the goal of building good governance within the field of development aid. Local anti-corruption civil society organisations (CSOs) in the countries of the former Soviet Union are important actors for demanding social accountability and legal reforms from their respective governments. LÄS MER

 3. 3. Den civil-militära relationens påverkan på strategisk planering : en studie av relationen mellan den militära och politiska ledningen i Sverige

  Master-uppsats, Försvarshögskolan

  Författare :Lena Martin; [2020]
  Nyckelord :civil-militära relationer; politisk styrning; försvarsbeslut; Brooks;

  Sammanfattning : Relations between a country's political leadership and military power are important in many aspects. The military has a force mandate which requires control to balance its strength and loyalty. LÄS MER

 4. 4. Tillitsbaserad styrning och ledning i praktiken? : En idealtypsanalys kring upplevelser av styrning och ledning inom Västerås stads vård- och omsorgsförvaltning

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för ekonomi, samhälle och teknik

  Författare :Martin Johansson Oberle; [2020]
  Nyckelord :Trust-based governance; NPM; governance; municipal healthcare; management policy; Tillitsbaserad styrning och ledning; NPM; styrning; kommunal hälso- och sjukvård; förvaltningspolitik;

  Sammanfattning : Sverige har haft tydliga problem med sin styrning av välfärdssektorn till följd av incitament som kan hämtas ur NPM. Detta främst i form av en mål- och resultatstyrning som centraliserat makten med återkommande rapporteringskrav. För att komma till bukt med problemen inrättades åtgärder för att främja en ny styrning. LÄS MER

 5. 5. Gas Flaring in Nigeria: Analyzing the Impact of Governance and Sustainability in the Niger Delta

  Master-uppsats, Lunds universitet/Graduate School; Lunds universitet/Master of Science in Global Studies

  Författare :Chiedozie Franklin Otuonye; [2020]
  Nyckelord :Gas Flaring; Governance; Sustainability; Niger Delta; Conflict; Regulation; Corruption; Environment; Infrastructure; Oil and Gas; Social Sciences;

  Sammanfattning : Gas flaring is a global issue but more especially for developing countries who are faced with various health and environmental challenges. This research paper focusses on the Niger Delta region of Nigeria, who are among the highest ranked for the amount of natural gas flared in the process of oil exploration and extraction. LÄS MER