Sökning: "goodwill den nya regleringen"

Visar resultat 1 - 5 av 11 uppsatser innehållade orden goodwill den nya regleringen.

 1. 1. Goodwillhantering i praktiken : En statistisk studie om faktorer som påverkar företags goodwillnedskrivning

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle; Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle

  Författare :Niclas Bäckgren; Nils Lundbäck; [2016]
  Nyckelord :Goodwill; goodwillnedskrivning; nedskrivningsprövning; IFRS 3; IAS 36;

  Sammanfattning : New regulations regarding goodwill accounting for companies that are applying the IAS/IFRS rules were introduced in 2005. Annual linear depreciation was replaced with annual impairment testing. Regulations were introduced to increase comparability and to reduce the unspecified goodwill that has become an essential part of the corporate asset base. LÄS MER

 2. 2. Aktiemarknadens respons till annonsering av goodwillnedskrivningar

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen; Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Isabel Aspholm; Malin Johansson; [2015]
  Nyckelord :Goodwillnedskrivning; annonsering; goodwill; aktiepris; avkastning; eventstudie;

  Sammanfattning : Goodwill har under senare år blivit en allt viktigare post i företags balansräkning. Rapporteringen av goodwill har fått större fokus sedan implementeringen av IAS 36 år 2005, då den nya regleringen medfört att viss subjektivitet kan tillämpas vid värdering av goodwill och dess nedskrivningsbehov. LÄS MER

 3. 3. Goodwillredovisningens värderelevans: avskrivning eller nedskrivningstest? : En studie om avskrivning eller nedskrivning av goodwill är mer värderelevant hos svenska börsnoterade företag under perioden 2005-2012

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen; Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Daniel Eizyk; Arvid Hallén; [2014]
  Nyckelord :goodwill; värderelevans; nedskrivningar; avskrivningar;

  Sammanfattning : Bakgrund: År 2005 infördes IFRS i EU:s medlemsländer och goodwill redovisas sedan dess i enlighet med IAS 36 och IFRS 3. Den nya regleringen innebär att företag inte längre ska utföra avskrivningar på goodwill, utan de ska istället varje år, eller oftare om nödvändigt, genomföra ett nedskrivningstest mot verkligt värde. LÄS MER

 4. 4. Varumärkesförfalskning - Ett olovligt utbud som drivs av en lovlig efterfrågan på olovliga varor

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för handelsrätt

  Författare :Carl Ahlgren; [2011]
  Nyckelord :Varumärkesförfalskning Varumärkesintrång Näringsverksamhet och privat bruk; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Varumärkesförfalskning är idag ett allmänt förekommande problem. Utbredningen av förfalskade varor riskerar att minska incitamenten att investera och bygga upp varumärken, på samma sätt som incitamenten att investera i och utveckla läkemedel skulle minska om möjligheten till patent försvagades. LÄS MER

 5. 5. Har införandet av IFRS 3 ökat nedskrivningarna av goodwill inom industribranschen i samband med en konjunkturnedgång? En studie av 55 noterade industriföretag på Stockholmsbörsen

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Louise Iderheim; Victor Cukierman; [2009-11-10]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Bakgrund och problem: Från och med 2005 tillämpar alla noterade företag i Sverigestandarden IFRS 3 gällande Rörelseförvärv. Enligt denna standard skrivs goodwill inte längreav utan istället skall företagen varje år utföra nedskrivningsprövning för att fastställa omnedskrivningsbehov föreligger. LÄS MER