Sökning: "goodwill tillgång uppsats"

Visar resultat 1 - 5 av 13 uppsatser innehållade orden goodwill tillgång uppsats.

 1. 1. Innovationsförmågans påverkan på goodwill

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för ekonomi; Högskolan i Gävle/Avdelningen för ekonomi

  Författare :Lina Absi; Matilda Leino; [2014]
  Nyckelord :Goodwill; Innovation; Forskning och utveckling; Patent;

  Sammanfattning : Syfte: Syftet med denna uppsats är att undersöka i vilken utsträckning av goodwillposten som kan förklaras av innovationsförmågan i svenska börsnoterade företag.Inledning: Goodwill är en immateriell tillgång och uppstår i samband med företagsförvärv. LÄS MER

 2. 2. Sponsring : baserat på fakta eller intuition?

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Institutionen Handels- och IT-högskolan; Högskolan i Borås/Institutionen Handels- och IT-högskolan

  Författare :Sofia Thulin; Ida Andersson; [2012]
  Nyckelord :Sponsring; Sponsoring; strategic sponsoring; marketing.; strategisk sponsring; marknadsföring.;

  Sammanfattning : Det här är en kandidat uppsats i företagsekonomi med inriktning marknadsföring som är gjord på Handels- och IT Högskolan I Borås. Inriktningen på uppsatsen är sponsring och vi har valt att fokusera studien på hur företag använder sig av strategisk sponsring. LÄS MER

 3. 3. Redovisning av goodwill - en studie av goodwillen inom två branscher

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Björn Bodén; Jens Gerell; [2010-06-07]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Bakgrund och problembeskrivning: Goodwill och värdering av goodwill är något som diskuterats under lång tid. Bakomliggande orsaker till goodwill är bland annat humankapital, höga kassaflöden inom de närmaste åren, synergieffekter och fördelaktiga marknadspositioner. Frågorna kring goodwill är många. LÄS MER

 4. 4. Diskonteringsräntan vid nedskrivningsprövning av goodwill : En studie av skillnaderna mellan företagens redovisade diskonteringsräntor och utomståendes uppskattningar av densamma

  Magister-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen; Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Anders Waller; Fabian Österman; [2010]
  Nyckelord :goodwill; nedskrivningsprövning; diskonteringsränta; IFRS 3; IAS 36; Fama och French trefaktormodell; CAPM;

  Sammanfattning : Diskussioner förs ständigt om huruvida företagets redovisning ger en rättvisande bild av verkligheten. En balanspost som länge diskuterats och ifrågasatts är goodwill. Sedan 2005 ska svenska företag värdera denna tillgång till sitt såkallade verkliga värde genom att göra årliga nedskrivningsprövningar. LÄS MER

 5. 5. God vilja eller ovilja? : En utforskande uppsats om redovisningen av goodwill vid företagsförvärv

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Handelshögskolan vid Umeå universitet; Umeå universitet/Handelshögskolan vid Umeå universitet

  Författare :Johan Klåvus; Henrik Kock-Larsen; [2008]
  Nyckelord :IFRS 3; Företagsförvärv; goodwill; redovisning;

  Sammanfattning : Sverige och världen har under de senaste åren fått uppleva en fantastisk högkonjunktur. Det har varit lätt att låna pengar och företagen har gjort fina vinster. I spåren av god tillgång på kapital är företagsförvärv alltid aktuella. En relevant fråga för varje köpare är dock hur ett förvärv skall redovisas. LÄS MER