Avancerad sökning

Visar resultat 1 - 5 av 651 uppsatser som matchar ovanstående sökkriterier.

 1. 1. En studie avseende hur byte av verkställande direktör påverkar goodwillnedskrivningar

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Ida Colling; Andrea Salic; [2020-07-09]
  Nyckelord :Goodwill; IAS 36; VD-byte; resultatmanipulering;

  Sammanfattning : Bakgrund och problem: De redovisningsstandarder som idag ges ut av IFRS, bygger på attföretag ska göra egna bedömningar vid redovisning av sina ekonomiska händelser. I och medatt företagen ska göra egna bedömningar ökar handlingsfriheten vilket företag kan komma attutnyttja genom att manipulera sitt resultat. LÄS MER

 2. 2. The incompatible Definitions of Intangibles between the OECD Guidelines and the U.S. Tax Cuts and Jobs Act from a Transfer Pricing Perspective.

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för handelsrätt

  Författare :Julia Hochreiter; [2020]
  Nyckelord :Transfer pricing; definition of intangibles; goodwill; ongoing concern value; double taxation; double non-taxation; the OECD Transfer Pricing Guidelines; the U.S. Tax Cuts and Jobs Act.; Law and Political Science;

  Sammanfattning : “What discrepancies arise from the incompatible definitions of intangibles for transfer pricing purposes according to the OECD Transfer Pricing Guidelines 2017 and the U.S. LÄS MER

 3. 3. Auditor's Perceptions of Earnings Management in Goodwill Accounting : A qualitative study based inLuxembourg and Sweden

  Magister-uppsats, Umeå universitet/Företagsekonomi; Umeå universitet/Företagsekonomi

  Författare :Amélie Vachet; Edwin Davis; [2020]
  Nyckelord :Goodwill; Earnings Management; Audit;

  Sammanfattning : In 2005, international accounting standards changed the treatment of goodwill, by replacingannual amortisation with impairment tests of goodwill. This has created a heated debate inaccounting research. Scholars are split whether the switch to impairment tests have increasedor decreased both accounting and audit quality. LÄS MER

 4. 4. Vad är värderelevant? : En kvantitativ studie om värderelevans inom immateriella tillgångar med fokus på goodwill, forskning och utveckling samt patent på svenska börsnoterade bolag

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för ekonomi, samhälle och teknik; Mälardalens högskola/Akademin för ekonomi, samhälle och teknik; Mälardalens högskola/Akademin för ekonomi, samhälle och teknik

  Författare :Gustav Isaksson; Emanuel Svensson; Albin Kadin; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. Renommésnyltning enligt generalklausulen – idag jämfört med igår

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för handelsrätt

  Författare :Kajsa Djurfeldt; [2020]
  Nyckelord :Renommésnyltning; transaktionstestet; marknadsföringslagen; generalklausulen.; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Att i marknadsföring obehörigen utnyttja ett kännetecken tillhörande en annan näringsidkare så att det goda renommé, goodwill, det är förknippat med utnyttjas på ett otillbörligt sätt kallas för renommésnyltning. Renommésnytltning strider mot god marknadsföringssed och regleras därmed genom generalklausulen 5 och 6 §§ Marknadsföringslagen. LÄS MER