Sökning: "goodwill"

Visar resultat 16 - 20 av 624 uppsatser innehållade ordet goodwill.

 1. 16. ICA är Rosa! : En studie av ICA:s reklamfilmer för Rosa Bandet

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Institutionen för mediestudier

  Författare :Eric Cagenius; [2019]
  Nyckelord :ICA; Rosa Bandet; Cancerfonden; semiotik; retorik; appellformer; argumentation;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att undersöka hur ICA i sina reklamfilmer för Rosa Bandet-kampanjen de årligen genomför i samarbete med Cancerfonden framställer sig själva och vilken retorik som används för att övertala mottagaren. Genom att genomföra en kvalitativ innehållsanalys med hjälp av en kombinerad semiotisk och retorisk metod kommer dessa frågeställningar kunna besvaras. LÄS MER

 2. 17. RIVolutionising Voluntary Disclosure: A Conceptual Study on the Value Relevance of Voluntary Disclosure for Listed Emerging Growth Companies

  D-uppsats, Handelshögskolan i Stockholm/Institutionen för redovisning och finansiering

  Författare :Martina Fernanda Adriana Policastro; Maximilian Matheis; [2019]
  Nyckelord :Voluntary disclosure; Residual income valuation; Value relevance; Listed Emerging Growth Companies;

  Sammanfattning : This study uses a mixed method approach to analyse how voluntary disclosure contributes to conceptually explain the valuation gap between fundamental accounting numbers and the stock market price for Listed Emerging Growth Companies (LEGCs). This is done by taking a deduced valuation model perspective using the Forecast Issues underlying the Residual Income Valuation model as a theoretical lens to analyse voluntary disclosure (Gray & Skogsvik, 2004). LÄS MER

 3. 18. Is Predicting Goodwill Impairment Rolling a Loaded Dice? : An Examination of Goodwill Impairment Prediction Models

  D-uppsats, Handelshögskolan i Stockholm/Institutionen för redovisning och finansiering

  Författare :Baptiste Lecomte; Rikard Franzén; [2019]
  Nyckelord :Goodwill impairment; Segment reportnig; SFAS 142; SFAS 141; CEO Retention;

  Sammanfattning : This study examines the predictability of goodwill impairments in a U.S. GAAP setting. Using the methodology developed by Hayn and Hughes (2006), we first analyze whether the predictability of goodwill impairments has increased since the implementation of SFAS 141 and SFAS 142. LÄS MER

 4. 19. Swedish firms' untimely financial reporting : A study of goodwill impairment as a tool used to mislead financial users

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen; Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Viktor Axelsson; Ludvig Eriksson; [2019]
  Nyckelord :Earnings management; Real activities management; Cash flow manipulation; Untimely reporting; Goodwill impairment;

  Sammanfattning : The transition to the IFRS framework has contributed to changes in the handling of goodwill. The yearly impairment test has contributed with subjectivity in the measurements resulting in fewer but larger impairments. LÄS MER

 5. 20. Nedskrivning av goodwill – dåliga nyheter för aktieägare? –En kvantitativ eventstudie om marknadsreaktionen vid nedskrivning av goodwill bland svenska företag

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Johanna Dahalqvist; Rebecka Johansson; [2018-08-23]
  Nyckelord :Nedskrivning; goodwill; marknadsreaktion; IAS 36; tillkännagivande; IFRS 3;

  Sammanfattning : Bakgrund och problem: 2005 infördes ett nytt redovisningssystem för alla publiceradekoncerner i Europa, nämligen IASBs principbaserade normer IFRS. I samband med dettaförändrades bland annat sättet på vilket de berörda företagen hanterar sin goodwill. LÄS MER