Sökning: "goth"

Visar resultat 1 - 5 av 8 uppsatser innehållade ordet goth.

 1. 1. Ungdomar i alternativa subgrupper och självskadebeteende (NSSI) – punkare, gothare och hårdrockare

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete; Örebro universitet/Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete

  Författare :Daisy Nordin; Oskar Sam; [2018]
  Nyckelord :Adolescents; Subgroups; Depression; Self-harm; NSSI.; Ungdomar; Subgrupp; Depression; Självskada; NSSI.;

  Sammanfattning : Självskadebeteende är en komplicerad företeelse som förekommer vanligast under tonårstiden. Tidigare litteratur har kunnat se en koppling mellan självskada och identifikation med vissa subgrupper såsom goth, punk och hårdrockare. LÄS MER

 2. 2. Hur individens dagliga liv påverkas efter ett plötsligt hjärtstopp - En litteraturstudie

  M1-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för hälsovetenskaper; Örebro universitet/Institutionen för hälsovetenskaper

  Författare :Johanna Sjöholm; Karolina Goth; [2017]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. Extrapoäng till de som skriker "han är inte true" : en netnografisk diskursanalys om gother och deras symboler

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för socialt arbete (SA)

  Författare :Tobias Sverdén; [2015]
  Nyckelord :Netnografi; diskursanalys; subkultur; goth; symbolisk interaktionism; symboler;

  Sammanfattning : The aim of this study is to identify and analyze the discourse within a gothic online community and examine how they use significant symbols to create themselves as goths and being part of a community. In order to achive this aim, eleven different forum threads were examined to amalyze how the goths created their significant symbols within the online community and through interaction with each other. LÄS MER

 4. 4. To Electrify a Flood Affected Village in Sajawal, Pakistan by Utilizing the Available Renewable Energy Resources

  Master-uppsats, KTH/Kraft- och värmeteknologi

  Författare :Amna Waheed; [2014]
  Nyckelord :Power generation; Solar energy; Wind energy; Sustainability; Renewable energy system design; Energy conversion.;

  Sammanfattning : Pakistan, though being one of the most rich in renewable energy resources, faces serious energy crises and has a shortfall of about 6 GW electric energy. Most of the resources are untapped until today. The fuel for electricity production is being imported and is of high cost. LÄS MER

 5. 5. Undernäring hos äldre patienter med höftfraktur: orsaker och omvårdnadsåtgärder : En litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Omvårdnad; Högskolan Dalarna/Omvårdnad

  Författare :Andreas Stridbo; Amanda Karlsson-Goth; [2013]
  Nyckelord :Höftfraktur; omvårdnad; postoperativt; undernäring; äldre;

  Sammanfattning : Syfte: Syftet med denna litteraturöversikt var att beskriva orsaker till undernäring hos äldre patienter med höftfraktur i det postoperativa skedet, samt vilka omvårdnadsåtgärder som kan användas för att förebygga undernäring. Metod: Studien genomfördes som en litteraturöversikt och artiklarna söktes via databaserna PubMed och CINAHL. LÄS MER