Sökning: "gotlandsfår"

Hittade 1 uppsats innehållade ordet gotlandsfår.

  1. 1. Fårskinn för användning i bilindustrin : En utvärdering av vilket fårskinn som bäst uppfyller de höga krav som ställs på textil interiör i bilar

    Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Institutionen Textilhögskolan; Högskolan i Borås/Institutionen Textilhögskolan

    Författare :MALIN FREDRIKSSON; HAGMAN; [2014]
    Nyckelord :fårskinn; ull; läder; gotlandsfår; garvningsmetoder; kromgarvning; bilsäten; överdragsklädsel; metallkomplexfärgämnen;

    Sammanfattning : Fordonsindustrin är en av Sveriges viktigaste försörjningskällor och påverkar starkt landets ekonomiska utveckling. Säkerheten i en bil avgörs inte bara av airbags och säkerhetsbälten, sätena i bilen är minst lika viktiga. LÄS MER