Sökning: "government subsidies"

Visar resultat 1 - 5 av 109 uppsatser innehållade orden government subsidies.

 1. 1. Äldreomsorgens budgethantering under Covid-19 krisen

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Förvaltningshögskolan

  Författare :Sofia Rosvall; Mariam Nesiri; [2021-09-16]
  Nyckelord :Covid-19 kris; äldreomsorg; budgetering; budgethantering; statsbidrag; kommunal verksamhet; krishantering;

  Sammanfattning : During the Covid-19 pandemic, Sweden realized that our elderly care was badly affectedduring the crisis. This thesis will look into how the government can use the instrument ofstate funded subsidies towards municipalities to increase elderly care resources throughbudget steering during a dynamic crisis like Covid-19. LÄS MER

 2. 2. Redovisningskvalitet & omställningsstöd - En studie om de statliga bidragens effekt på redovisningskvalitet under coronapandemin

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Göran Losman; Anna Lundquist; [2021-08-23]
  Nyckelord :resultatmanipulering; statliga ekonomiska stöd; kris; modifierade Jonesmodellen; earnings management; accruals quality; government subsidies; crisis; modified Jones model; earnings quality;

  Sammanfattning : Introduction: The quality of financial reporting is imperative for its utility. It is therefore ofgreat importance that accounting information reflect the underlying transactions in a correctmanner. LÄS MER

 3. 3. Home sweet home? : Free housing project and integration in Bogotá, Colombia

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för samhällsstudier (SS)

  Författare :Tobias Andersson; [2021]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Every year millions of human beings are forcibly displaced from their homes due to armed conflicts and natural disasters. By the end of 2019, more people than ever before were identified as Internally Displaced People (IDP), with numbers exceeding 45 million worldwide. LÄS MER

 4. 4. Den subventionerade hyresrabatten – ett kontroversiellt ämne : En studie om fastighetsägare som har gett hyresrabatter i samband med covid-19 pandemin under 2020

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Institutionen för Urbana Studier (US)

  Författare :Monty Ashir; Kristian Milutinovic; Philip Heibö Sundstdt; [2021]
  Nyckelord :COVID-19 pandemic rental discounts crisis strategy state aid commercial real estate; Coronapandemi Covid-19 hyresrabatt krisstrategi statligt stöd kommersiella fastigheter;

  Sammanfattning : Sveriges regering införde år 2020 ett statligt hyresrabattsstöd för ekonomiskt utsatta branscher som avsåg årets andra kvartal, och infördes som en snabb åtgärd för att begränsa oron som pandemikrisen medförde på marknaden. Stödet har kritiserats av både lokalhyresgäster och fastighetsägare. LÄS MER

 5. 5. De kort- och långsiktiga konsekvenserna av den kortsiktiga coronapolitiken

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Nationalekonomiska institutionen

  Författare :Anton Solberg; Filippa Lövgren; [2021]
  Nyckelord :corona; makroekonomi; tillväxt; kris; krisåtgärd; Business and Economics;

  Sammanfattning : This paper analyses the Swedish government and the Swedish central bank's measures during the coronavirus pandemic and their effects on the economy in the short run and potential long run effects. By comparing the covid-19 pandemic with the Swedish crisis in the 1990s, and the financial crisis 2008-2009, differences and similarities are combined with previous studies to analyze what effect these measures have on: the number of bankruptcies, unemployment, change in USD/SEK, governments savings ratio, exploitation of the central bank's measures, and the household debt ratio. LÄS MER