Sökning: "governmentality"

Visar resultat 1 - 5 av 303 uppsatser innehållade ordet governmentality.

 1. 1. Ett nödvändigt ont. En diskursanalys av den mediala debatten kring konsulter inom socialtjänsten. SQ4562,

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Tor Palmstedt Nilsson; [2021-06-14]
  Nyckelord :consultant; NPM; privatisation; governmentality; social services; konsult; privatisering; socialtjänst;

  Sammanfattning : The purpose of this study was to examine the occurrence of private consultants within the municipal Swedish social service organisation. To this aim, this study chose to analyse the professional debate and how these consultants are constructed within newspapers and professional journals by the application of discourse analysis and critical theory of organizations on the material. LÄS MER

 2. 2. “Man kan väldigt lätt tro att man är världens sämsta socialsekreterare” En kvalitativ studie om socialsekreterares känslor och tankar om yrkesrelaterade misstag inom social barnavård.

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Sofia Eliasson; Dorothea Harrison; [2021-05-26]
  Nyckelord :social barnvård; misstag; stöd; skam; granskning;

  Sammanfattning : Den sociala barnavården är en komplex praktik som kan påverka barn och familjers liv påavsevärda sätt. Risken för misstag är ständigt närvarande i det dagliga arbetet som är präglat avsvåra bedömningar gällande utredningar av familjer. Socialsekreteraren behöver beakta lagar ochregler samt klienters individuella behov. LÄS MER

 3. 3. Carbon Storylines : The discursive struggle over carbon offsets as a decarbonization pathway in the Swedish Climate Policy Framework

  Master-uppsats, Linköpings universitet/Tema Miljöförändring

  Författare :Sandra Ideskär; [2021]
  Nyckelord :Carbon Offsets; Storyline; Argumentative Discourse Analysis; Policy Discourse;

  Sammanfattning : This study addresses discourses and how they affect climate policy, through the example of carbon offsets as a tool to reach domestic emissions reductions in the Swedish Climate Policy Framework. An interpretation of Maarten Hajer’s argumentative discourse analysis is applied to understand the ideas and arguments that inform the policy debate on carbon offsets as a supplementary measure in this policy process. LÄS MER

 4. 4. ”Väldigt likt fritids skulle jag vilja säga faktiskt” : En intervjustudie om församlings- och fritidspedagogers syn på Svenska kyrkans roll i fritidshem och en gemensam pedagogik

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Stockholms universitet/Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen; Stockholms universitet/Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen

  Författare :Sofia Carlsson; Andrea Boktor; [2021]
  Nyckelord :Fritidshem; Svenska kyrkan; samverkan; värdegrund; kulturarv; pedagogik; läroplansteori; governmentality;

  Sammanfattning : I denna studie intervjuas fritidspedagoger och församlingspedagoger för att undersöka deras syn på och arbete med frågor kopplade till kristendom, samt hur de ser på en samverkan mellan fritidshem och Svenska kyrkan. Resultatet visar på att både fritidspedagoger och församlingspedagoger arbetar med att komplettera skolan genom praktisk undervisning. LÄS MER

 5. 5. The (im)possible and (un)desirable climate politics

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Linn Brolin; [2021]
  Nyckelord :The European Green Deal; Climate Change; Climate Politics; Neoliberalism; Governmentality; Law and Political Science;

  Sammanfattning : The purpose of the study is to examine how the European Green Deal shapes and constrains what is considered possible and desirable in order to tackle the climate crisis. More specifically, the objective is to expose its underlying assumptions, interrogate what is taken for granted and left unproblematic. LÄS MER