Sökning: "gp nyheter"

Visar resultat 1 - 5 av 6 uppsatser innehållade orden gp nyheter.

 1. 1. Hela Tyskland i nationellt festrus tacke vare dåren hitler! : En undersökning av fem olika dagstidningar före och under andra världskriget

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle; Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle

  Författare :Max Lindén; Andreas Forshage; [2018]
  Nyckelord :Nazistregimen; Tyskland; Hitler; HD; HP; GP; SVD; NA; positiv; negativ; övrig; stor; liten; framställning; andra världskriget.;

  Sammanfattning : Arbetet handlar om hur olika tidningar i Sverige framställer nazistregimen i Tyskland före och under andra världskriget i sina rubriker. Syftet är att ta reda på vilka skillnader och likheter som finns mellan lokala tidningar, tidningarna själva över tid, lokala tidningar över tid, lokal respektive rikstidning och lokal respektive rikstidning över tid. LÄS MER

 2. 2. GAME OVER

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för journalistik, medier och kommunikation; Göteborgs universitet/Institutionen för journalistik, medier och kommunikation

  Författare :Anton Almqvist; Albin Berggren; Nils Palmeby; [2013-04-22]
  Nyckelord :GAME OVER;

  Sammanfattning : En studie av svensk e-sportjournalistik. Undersökning av DN, GP, AB. Vi har genomfört en kvalitativ studie av Dagens Nyheter, Göteborgs-Posten och Aftonbladet. Genom att använda oss av Mediearkivet och dess sökfunktion plockade vi fram de artiklar som behandlade e-sport och dataspel. LÄS MER

 3. 3. Tar pulsen på reportaget : En studie av reportagegenrens förändring i en storstadstidning och en regionaltidning mellan år 2000 och 2011

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för kommunikation, medier och it

  Författare :Melanie Haider; [2012]
  Nyckelord :Reportage; journalistik; reportagegenre; tidningsformat; broadsheet; tabloid;

  Sammanfattning : Syftet med denna uppsats är att undersöka huruvida nyhetsreportaget som berättarform har förändrats i storstadstidningarna Dagens Nyheter och Göteborgs-Postens huvuddelar med avseende på utrymme och språkliga uttrycksformer mellan åren 2000 och 2011, under en vecka i mars och en vecka i oktober båda åren. Den undersökta tidsperioden är vald utifrån det formatbyte som många dagstidningar gick igenom på 2000-talet, Dagens Nyheter och Göteborgs-Posten bytte slutgiltigt format från det större broadsheet till tabloid år 2004. LÄS MER

 4. 4. Expertkommentatorer -en kvantitativ innehållsanalys om hur den politiska tolkande journalistiken såg ut ett år innan valet 2006 i Dagens Nyheter, Göteborgs- Posten och Svenska Dagbladet.

  D-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för journalistik och masskommunikation

  Författare :Lady-France Mulumba; [2009-03-06]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Expertkommentatorer-en kvantitativ innehållsanalys om hur den politiska tolkande journalistiken såg ut ett år innan valet 2006 i Dagens Nyheter, Göteborgs-Posten och Svenska Dagbladet. FörfattareLady-France MulumbaHandledareMonica Löfgren-NilssonKursD-uppsats i medie- och kommunikationsvetenskap, påbyggnadskursSyfteSyftet med uppsatsen är att undersöka hur den politiska tolkande journalistiken ikommentatorform såg ut i svensk morgonpress år 2005, ett år innan senaste valet. LÄS MER

 5. 5. SOMEWHERE OVER THE RAINBOW... : En studie av Lisebergs krishantering och medierapporteringen vid Rainbow-olyckan 2008

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/Högskolan i Jönköping/Högskolan i JönköpingHögskolan för lärande och kommunikation; Högskolan i Jönköping/Högskolan i Jönköping/Högskolan i JönköpingHögskolan för lärande och kommunikation

  Författare :Malin Martinsson; Linnéa Stenquist; [2008]
  Nyckelord :krishantering; medierapportering; Liseberg; extraordinär händelse; nyhetsvärde; tidningar;

  Sammanfattning : Sommaren 2008 inträffade en extraordinär händelse på nöjesparken Liseberg i Göteborg. Åkattraktionen Rainbow gick sönder och flera passagerare skadades och fick föras till sjukhus. Media har följt denna händelse och det har spekulerats kring Lisebergs agerande och säkerhet. LÄS MER