Sökning: "gprs"

Visar resultat 1 - 5 av 79 uppsatser innehållade ordet gprs.

 1. 1. Tillståndsövervakning av järnvägsinfrastruktur : En studie för framtidens sakernas internet-lösningar

  Kandidat-uppsats, Luleå tekniska universitet/Drift, underhåll och akustik

  Författare :Jonas Lindqvist; [2017]
  Nyckelord :Condition monitoring; railroad; railway; MEMS; accelerometer; MEMS; accelerometer; tillståndsövervakning; järnväg;

  Sammanfattning : Då komponenter för tillståndsövervakning idag är billiga, små storleksmässigt och kraftfullare än tidigare, kan hårdvara byggas ihop, mjukvara programmeras och sedan appliceras på kritiska delar i ett system, mer kostnadseffektivt och i större omfattning än tidigare. I stor skala kallas detta sakernas internet, och är framtiden för underhållsarbete då personal inte längre behöver vara fysiskt närvarande i samma grad som tidigare. LÄS MER

 2. 2. ON EVALUATING MACHINE LEARNING APPROACHES FOR EFFICIENT CLASSIFICATION OF TRAFFIC PATTERNS

  Master-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för datalogi och datorsystemteknik

  Författare :Sai Srilakshmi Kanumuri; [2017]
  Nyckelord :machine learning; classification; traffic patterns; cellular mobile networks.;

  Sammanfattning : Context. With the increased usage of mobile devices and internet, the cellular network traffic has increased tremendously. This increase in network traffic has led to increased occurrences of communication failures among the network nodes. LÄS MER

 3. 3. Performance Evaluation of GPRS and Fiber as Transmission Medium for Social Care Systems

  Master-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för elektro- och informationsteknik

  Författare :Timothy Otim; [2016]
  Nyckelord :GPRS; Fiber; Social Care Systems; Transmission Network Delay.; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : There is an extensive expansion of fiber infrastructure for high-speed broadband networks in Sweden, and Landskrona municipality is one of the leading examples. Owing to the superior capabilities of a fiber based network, a number of digital welfare services can be provided directly to residents and companies of the municipality. LÄS MER

 4. 4. Utveckling av ett multisensorsystem för falldetekteringsanordningar

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, KTH/Data- och elektroteknik

  Författare :Benjamin Aslamy; [2016]
  Nyckelord :Fall detection; ECG; LinkIt ONE; Accelerometer; ADAS1000; Wi-Fi; GPRS; GPS; MQTT; Falldetektion; EKG; LinkIt ONE; Accelerometer; ADAS1000; Wi-Fi; GPRS; GPS; MQTT;

  Sammanfattning : Fallolyckor bland äldre är ett stort folkhälsoproblem. Således har det utvecklats en rad olika system för fjärrövervakning av äldre för att möjliggöra en tidig detekte- ring av fallolyckor. LÄS MER

 5. 5. Ny generation av GPS-transponder

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Örebro universitet/Institutionen för naturvetenskap och teknik; Örebro universitet/Institutionen för naturvetenskap och teknik

  Författare :Hampus Lind; Lukas Flenéus; [2016]
  Nyckelord :gps; gprs; gsm; nmea; tcp; udp; raspberry pi; computer communications; azimuth; elevation; c; c#; at-commands; wgs-84; com-ports; sirf-binary; raspbian; gps; gprs; gsm; nmea; udp; raspberry pi; datorkommunikation; bäring; elevationsvinkel; c; c#; at-kommandon; wgs-84; com-portar; sirf-binary; raspbian;

  Sammanfattning : Detta projekt har utförts på uppdrag av Saab Dynamics. Syftet med projektet var att skapa ett system för att ersätta den befintliga utrustning som fanns för att simulera radar vid testning av vissa vapensystem.   Systemet byggdes upp med hjälp av GPRS, GPS och transportprotokollen TCP och UDP. Huvuddelen av arbetet berörde GPS och GPRS. LÄS MER