Sökning: "gps teknik"

Visar resultat 1 - 5 av 137 uppsatser innehållade orden gps teknik.

 1. 1. ANALYS AV GBAS SOM LANDNINGSSYSTEM JÄMFÖRT MED ILS OCH DERAS EFFEKTER PÅ SMÅ FLYGPLATSER

  M1-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för innovation, design och teknik

  Författare :Dlovan Yasin Ali Amin; [2020]
  Nyckelord :GBAS; ILS; LANDNING SYSTEM; CAT; SMÅ FYGPLATSER; ILS; CAT;

  Sammanfattning : Sammanfattning I varje flygfas av en kommersiell flygrutt krävs att navigations- och inflygningshjälpmedlen klarar högt ställda krav på noggrannhet, kontinuitet, tillgänglighet och integritet. Befintliga ILS-landningssystem klarar inte alla de kraven. LÄS MER

 2. 2. Identifiering av områden med förhöjd olycksrisk för cyklister baserad på cykelhjälmsdata

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Fakulteten för teknik och samhälle (TS); Malmö universitet/Fakulteten för teknik och samhälle (TS)

  Författare :Johannes Roos; Sven Lindqvist; [2020]
  Nyckelord :Klustring; DBSCAN; clustering;

  Sammanfattning : Antalet cyklister i Sverige väntas öka under kommande år, men trots stora insatser för trafiksäkerheten minskar inte antalet allvarliga cykelolyckor i samma takt som bilolyckor. Denna studie har tittat på cykelhjälm-tillverkaren Hövdings data som samlats in från deras kunder. LÄS MER

 3. 3. Evaluation of Drone Neutralization Methods using Radio Jamming and Spoofing Techniques

  Master-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :David Jan Rozenbeek; [2020]
  Nyckelord :C-UAS; Drone; UAV; Counter-drone; Jamming; GPS Spoofing;

  Sammanfattning : The usage of drones is steadily increasing as drones are becoming more available and useful to the general public, but drone usage also leads to problems as for example airports have had to shutdown due to drone sightings. It has become clear that a counter-drone system must be in place to neutralize intruding drones. LÄS MER

 4. 4. Digital visualisering av skallgångskedjor : Google Maps som spårningsverktyg

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för datavetenskap och medieteknik (DM); Linnéuniversitetet/Institutionen för datavetenskap och medieteknik (DM)

  Författare :Joel Carlsson; Carl Ejnarsson; [2020]
  Nyckelord :Visualiseringstekniker; Google Maps API; Heatmaps; Polygons; Circles; Missing People; GPS; Koordinater; Javascript;

  Sammanfattning : Varje år försvinner tusentals personer. År 2017 anmäldes 7100 personer som försvunna i Sverige. De allra flesta återfinns inom sex månader, men i genomsnitt 30 personer återfinns aldrig. Svensk polis deltar i sökningar efter minst 300 personer varje år. LÄS MER

 5. 5. Utvärdering av Galileo GNSS med statisk mätning

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap (from 2013); Karlstads universitet/Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap (from 2013)

  Författare :Daniel Carlsson; Johan Johansson; [2020]
  Nyckelord :Galileo; GNSS; Static surveying; Galileo; GNSS; Statisk mätning;

  Sammanfattning : Galileo är ett Global Navigation Satellite System (GNSS) som används för positionering. Förutom Galileo finns även Global Positioning System (GPS) och Globalnaya Navigatsionnaya Sputnikovaya Sistema (GLONASS) vilka är de idag enda fullt operativa systemen. LÄS MER